Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

 

 * ИЗПРАТЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ 

Уважаеми колеги,

изпратете ни запитване за някои от продуктите от услугите, които предлагаме, през формата за контакти, или се свържете с нас по телефона.

Имаме значителен опит в организиране на обучения с логистика, и на обучения без логистика. Вижте тук последната добавена страница на сайта ни - посочили сме предложения за хотели за изнесени обучения, с които работим. Посочили сме хотели, които са получили положителни отзиви от вашите колеги, педагогически специалисти:

47 лицензирани теми, разделени по категории

Уважаеми колеги,

за ваше удобство сме разделили 47-те теми, в 7 категории както следва:

/За да ги разгледате - сортирани според техните квалификационни кредити: кликнете ТУК/

 

I. Иновации, коучинг, безопасност на движението (12 теми в тази категория)

Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците /3 кредита/

- Коучинг - изкуството да бъдеш педагог - коуч /3 кредита/

PR, маркетинг и реклама на образователните институции /3 кредита/  

Коучинг компетенции за мотивация, социализация и личностно развитие в образователната система /2 кредита/

Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците /2 кредита/ 

- Интересни, нови обучителни практики в начален етап на обучение /2 кредита/

Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане /2 кредита/

- Иновативни стратегии и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата и учениците /2 кредита/

- Иновативни подходи за организация на обучението /1 кредит/

Иновативни практики в образованието /1 кредит/

Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата /2 кредита/ 

Безопасност на движението по пътищата в детската градина и училище/1 кредит/


II. Справяне със стреса; Повишаване на мотивацията  (6 теми в тази категория)

Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегаряне в образователната среда. Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист /3 кредита/

Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи. /2 кредита/

Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции /2 кредита/

Справяне със стреса и напрежението на работното място. Разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението /1 кредит/

Стрес и справяне със стреса. Синдром на професионалното прегаряне – Burnout /1 кредит/

Повишаване мотивацията за работа на учителите /1 кредит/

 

III. Портфолио; Позитивна среда  (4 теми в тази категория)

Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в учебното заведение /3 кредита/ 

Гражданското образование на учениците – инструмент за създаване на позитивна училищна среда /2 кредита/

Изграждане на професионално учителско, ученическо и детско портфолио /1 кредит/

Учителите като лидери и професионални ръководители /1 кредит/

 IV. Техники за общуване  (7 теми в тази категория)

Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция /3 кредита/ 

Превенция на проблемното поведение в училището и в детската градина /3 кредита/   

- Тренинг за комуникативни умения на преподаватели /2 кредита/

- Управление на конфликти /2 кредита/

Дисциплина чрез сътрудничество /1 кредит/Снимка от наше обучение

Формиране на умения за ефективно общуване в образователната среда (учители – ученици – родители) /1 кредит/

Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности (СОП) и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици? /1 кредит/


V. Компютърна насоченост (10 теми в тази категория)

Дистанционно училище /3 кредита/ 

Работа с интерактивни образователни устройства /3 кредита/ 

- Обучение по Компютърно моделиране/кодиране, и STEM дисциплини /3 кредита/ 

- Развиване на логическото мислене у учениците чрез програмиране и изработване на електронни ресурси с образователен характер /3 кредита/

- Повишаване на знанията за програмиране: визуално и уеб програмиране /3 кредита/

- Киберсигурност, защита на личните данни, видове опасности за децата и учениците при използване на онлайн среда /3 кредита/

- Създаване на електронен урок и дигитално съдържание за учебния процес /3 кредита/

Работа с интерактивни образователни дъски, дисплеи, маси и съвременни устройства /2 кредита/

Компютърно моделиране/кодиране и STEM концепцията в учебния процес /2 кредита/

- Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание /2 кредита/


VI. За музикални учители и педагози  (6 теми в тази категория)

Музикалният педагогически подход Орф-Шулверк - креативен начин на работа с деца и ученици /2 кредита/

- Орф Шулверк - иновативният подход за активно възприемане на музика чрез ритъм, говор и движение /1 кредит/

- Орф Шулверк - иновативният подход, който изгражда цялостна музикалност чрез игра, ритъм, говор и движение. /1 кредит/

- Музика с „Шулверк“-интердисциплинарният подход на взаимодействие между музика, реч, поезия, танц и театрално изкуство /1 кредит/

Музика с „Шулверк“-подходът за преподаване на музика, който е приобщаващ, адаптивен и холистичен за деца, юноши и възрастни /1 кредит/

- Музика с движение, говор и инструменти: мултисензорният подход „Шулверк“ за преподаване на музика и креативно движение /1 кредит/

VII. Мултикултурна среда  (2 теми в тази категория)

Ефективни техники за общуване и за подобряване на взаимодействието при работа в мултикултурна среда /3 кредита/

Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда /1 кредит/Oт тук изтеглете за разпечатване: 
Списък с темите - ПОДРЕДЕНИ СПОРЕД  КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ИМ КРЕДИТИ - като PDF Файл.

 

Вижте още: Лицензирани теми, сортирани според броя на квалификационните им кредити /ON LINE/

https://obrazovanieto.info/kursove-s-krediti

 

 За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85

 

 

279