Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Занимания по интереси: Съгласно наредба за Приобщаващо образование

! Важни Срокове, Изисквания и Информация за Заплащането на Заниманията по интереси

Уважаеми колеги,

във връзка с изменението на Наредбата за приобщаващото образование, и новите възможности от МОН за организирането на заниманията по интереси на учениците: Ви предлагаме следните възможности за организирането им във Вашето училище.

Ние сме лицензиран външен доставчик (юридическо лице Нетселс.БГ ООД. Нашият образователен софтуер е регистриран и в платформата https://class.mon.bg/). Предлаганите от нас обучителни игри/занимателен софтуер, отговарят на изискванията на тематични направления:

 • Дигитална креативност
 • Математика

 ВАЖНО: Средствата, които Министерството на Образованието предоставя на Училищата за Заниманията по интереси, са посочени в ЗПУО, както и в изменената Наредба за Приобщаващо образование. Прочетете допълнителна информация за новата организация на заниманията по интереси /кръжоци, клубове, извънкласни мероприятия/, и средствата за тях от Министерството на образованието. Вижте платформата, в която да регистрирате Вашето училище, като кликнете на връзката.

ВАЖНО: Заниманията по интереси по тематични направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика" и "Технологии" трябва да обхващат не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището. (За да получите 100% от средствата!)

 ВАЖНО: Външните за училището юридически и физически лица по ал. 6 провеждат не по-малко от 5 на сто от организираните занимания по интереси в училището.

На тази страница ще намерите нашите предложения за компютърни занимания по интереси, кратко описание какво представляват и за кои класове и преподаватели са подходящи, както и цени за абонамент

Бихме искали да Ви съдействаме, за да изпълните максимално условията на програмата. И, съответно, Вашето училище да не бъде ощетено от към финансиране.

 

Лого на IT Математика - занимания по интереси

1. Тематично направление "Математика", подобласт: "Математическо моделиране"

 

 IT Математика за 1 - 4 клас

 

 • Занимателни, интерактивни обучителни игри
 • Задържат вниманието на децата, повишават техните знания над средното ниво
 • Подтикват към логично, аналитично и креативно мислене у децата 
 • Заниманията могат да се провеждат от Началните учители, Учители ЦДО и други

 Учебният материал, който се включва в интерактивните ни обучения, върви по учебното съдържание в учебника по математика. Упражненията помагат за затвърждаването на учебния материал, като в същото време изискват по-разчупено мислене, тренират креативността и логиката у децата. Упражненията, които са отбелязани като "Логически упражнения" или "Задачи с хитринки", са много подходящи за подготовка за състезания и олимпиади.

За най-добра концентрация и повишаване на резултатите на учениците, препоръчваме всяко дете да работи на самостоятелен компютър или таблет, със самостоятелна парола. По този начин Учителят и Родителите ще могат да проследяват напредъка на детето, а то ще си спечели самостоятелно своите поощрителни значки, рекорди или системен сертификат.

Цена за абонамент - таксата за абонамента моля разгледайте, като кликнете върху връзката. Тя е ниска, съпоставима със средставата, които Министерството на Образованието предоставя за извънкласните занимания по интереси 

 

2. Тематично направление "Дигитална креативност", подобласт: "Дигитални умения"
 

Интерактивен графичен дизайн

2 - 6 клас

 • Обученията са интерактивни, занимателни и задържат успешно вниманието на учениците. 
 • Не е необходимо да се инсталира нищо!
 • Не е необходимо да се закупува лиценз за графичната програма!
 • Заниманията могат да се провеждат от учители по информационни технологии, изобразително изкуство и други

 Учениците изучават основите на векторния графичен дизайн: графична програма, цветознание, като изработват занимателни и атрактивни любими герои, космически пейзажи, и още! Учителите разполагат с готови, предварително подготвени задачи, които да следват. 

В упражненията - чрез видео клипчета (без звук) се показва всичко, което детето трябва да направи, за да постигне желания ефект. Системата съдържа интерактивни обучения, мотивиращи значки, персонални рекорди и сертификати.

В помощ на Учителя, който води Заниманията по интерси, предлагаме: Ръководство за учителя, Обучение, Техническа подкрепа, и нашето уверение за занимателни и интересни часове с ентусиазирани деца! 

Десетки училища използват в момента, и са използвали до сега, нашия обучителен софтуер по програмата "Твоят час" и по проекта "Иновативно училище" към МОН. Отзивите от учителите, които водят заниманията, от родители и от ученици, са отлични!

 

3. Тематично направление "Дигитална креативност", подобласт: "Дигитални умения"

Визуално програмиране /1 - 6 клас/

Уеб програмиране /7 - 12 клас/

1 - 12 клас

 • Обученията по визуално програмиране развиват логическото и аналитично мислене на децата
 • Помагат им по увлекателен начин да навлязат в дигиталния свят, и да се подготвят за бъдещето
 • Не е необходимо да се инсталира нищо!
 • Заниманията могат да се провеждат от учители по информационни технологии. 

Десетки училища използват предлаганите от нас обучителни игри и курсове по проекта "Иновативно училище", и по приключилия вече проект "Твоят час". Отзивите са страхотни! Учениците изучават основите визуалното програмиране по увлекателен и приятен начин. 

Системата, която поддържа обучителните игри - предлага инструкции, подсказки и сама преценя какво упражнение да предложи на детето, спрямо неговите умения и възможности.

За учениците до 6-ти клас, предлагаме образователни игри за визуално програмиране. За по-големите предлагаме обучения за разработване на уеб-сайт, както и уеб-програмиране и конзолни курсове.

Цена за абонамент - таксата за абонамента моля разгледайте, като кликнете върху връзката. Тя е ниска, съпоставима със средставата, които Министерството на Образованието предоставя за извънкласните занимания по интереси 

   

Цена за училищен абонамент

за IT Математика, Интерактивен графичен дизайн, Визуално програмиране

      Таксата за използване на интерактивния софтуер на абонаментен принцип е една и съща и за трите проекта:

 

1. Акаунт за учителите, които провеждат заниманията - не се заплаща

2. Например:

За група от 10 ученика: за една учебна година: 10 ученика * 51 лв. = 510 лв. - цената включва ДДС

За група от 15 ученика, за една учебна година: 765 лв. - цената включва ДДС

3. При 60 - 200 ученици от едно училище, таксата е фиксирана на 2700 лв + ДДС., без значение броя на участниците.

4. Възможно е да комбинирате различните софтуерни продукти (Например: Да имате по една група от IT математика(1-4 клас), една група Основи на визуалното програмиране (1-6 клас), Интерактивен графичен дизайн (2-6 клас)

 

За да не става твърде дълга тази страница, която разглеждате в момента - може да кликнете тук, за да видите всички наши разнообразни услуги, и какво включват цените:

Цени за проект "Иновативно училище", "Занимания по Интереси", "Образование за утрешния ден" и други услуги, които предлагаме

 

Ще се радваме изключително, ако имаме възможността да работим с Вас! Ние предоставяме професионални образователни и обучителни услуги на деца и ученици, както и на възрастни. Спектърът образователни услуги, който предоставяме, е доста голям.

Уважаеми колеги

за тези от Вас, които все още не ни познават: Ние сме активни участници в обучителния сектор. Предоставяме качествени, иновативни и интерактивни услуги във връзка с проектите: "Иновативно училище", "Твоят час", ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", Обучения по Наредба 15 (квалификационни кредити), Занимания по Интереси, Образование за утрешния ден - както обучения на педагогическите специалисти, така и електронни продукти за ученици по Клуб 1 и Клуб 2, и множество други.

Предоставяме обучителни услуги и в областта на професионалното обучение, където също сме завоювали отличната си репутация. Ние сме сериозни, отговорни, гъвкави и иновативни!

Ще се радваме да се свържете с нас, и да работим съвместно!

02/437 38 85

0897 948 215

Светла Матева

 

С уважение,

Екипът на Obrazovanieto.info

Вижте също:

Важни Срокове, Изисквания и Информация за Заплащането на Заниманията по интереси

Иновативно училище - Проект на МОН: Примерно попълнен Формуляр