Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

PR, маркетинг и реклама на образователните институции

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Teма: PR, маркетинг и реклама на образователните институции

  ⇒ 3 квалификационни кредита  УИН на програмата: 97530042

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена или Неприсъствена

 ⇒ Продължителност: 48 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проекта на МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Вижте повече тук     

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 150 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • Изнесено обучение

 

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

   Анотация на курса:

 

 • В това специализирано обучение педагогическите специалисти ще научат конкретни и практически ориентирани стъпки, които могат да предприемат, за да:
 • планират публичните дейности на своята образователна институция.
 • представяне през обществеността
 • подобряване на имиджа на образователната институция в обществото
 • иновативни стратегии за задържане и привличане на деца и ученици
 • етапите за разработване на информационни и PR материали.
 • социалните мрежи

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

Цел на обучението:

 • Въвеждане на поредица от конкретни стъпки и дейности, които да доведат до подобряване или утвърждаване на имиджа на образователната институция, в която работи педагогическият специалист.
 • Запознаване със стратегии за изграждане на положителен имидж на образователната институция и на отделния педагогически специалист в социалните мрежи.
 • Запознаване с конкретна стратегия за привличане на нови ученици и деца към образователната институция

Методи на обучение:

 • По-голяма част от времето на курса е отделено за дискусии на понятия, концепции и практически ситуации в областта на PR и маркетинга в образователната сфера. За целта ще бъдат поставени задания за казуси, крос-дебати, материали от пресата, задачи, въпроси за дискусии.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна
 • Организационна
 • Административна

Вижте още:

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85