Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

2024: Иновативно училище (Варианти на попълнени ФОРМУЛЯРИ)

Уважаеми колеги,


1.
Няколко варианта попълнени комплекти документи. Предлагаме ви попълнени документите/без конкретните за вашето училище данни като данни за контакт, например. Изберете най-подходящата идея за своето училище, съобразно насочеността на училището, големината му, и наличния екип педагогически специалисти. Предлагаме 4 готово попълнени варианта на Формуляра за ИУ. ( Съответно предлагаме и интерактивните обучителни системи, които учителите и учениците ползват в часовете; тематичните разпределения, наръчници за учителя и още!). Може би вие вече знаете, че срокът за кандидидатстване за ИНОВАТИВНО училище по проекта на МОН (Ето официалната платформа на Проекта Иновативно Училище) - е до 31.01.2024г. Ние Ви предлагаме напълно безплатно съдействие за да попълните формуляра, както и разработените по класове учебни програми.

2. Разработени по ДОИ учебни програмиКъм всеки от вариантите на попълнения Формуляр за Иновативно училище 2024/2025 г. Учебните програми се прикачат към Формуляра като външни файлове, и се прикачат за всички класове, които ще бъдат включени в иновацията.

Молбата ни към вас е следната:

* Разгледайте вариантите и прикачените документи по-долу. Доста вероятно е те да са точно това, което ще "пасне" на вашата институция.

* Ако имате желание да ДОБАВИТЕ и друг иновативен елемент, е необходимо да допълните формуляра, като спазвате изискването за брой символи.

* Ако имате различна идея за внедряване на различна иновация, с която ние можем да Ви съдействаме - моля, обадете ни се, или ни пишете. Ние сме отзивчиви и експедитивни.

* Ако желаете - преди да подадете Формуляра в платформата на МОН:  - ни го изпратете, за да го прегледаме (две глави винаги мислят по-добре от една )

Какво друго правим СЛЕД като Вашето училище получи статут на Иновативно?

Ние оказваме ПЪЛНА подкрепа на вашия екип. Предлагаме освен учебни програми и следния набор от документи и услуги:

* Тематични годишни разпределения;

* Обучение с издаване на квалификационен кредит,

* Наръчник на учителя, и всякакъв вид техническо и професионално съдействие.

* Освен това, предлагаме 2 (два) броя Безплатни акаунти на всеки Ръководител на група - за тези акаунти не се заплаща такса нито от училището, нито от учителя, който води часовете!

* готови варианти за писмени групови изпитвания, спрямо заложеното в тематичното разпределение.

* И, не на последно място - на учителя, който ще провежда занятията с децата, обещаваме да получи личностно удовлетворение, професионално развитие и лекота при работата си по текущия иновативен проект.

 

В момента Ви предлагаме следните готови варианти с попълнен формуляр за Иновативно училище

ВАРИАНТ 1: Изучаване на нов предмет от ученици от възрастова група 1 - 4 клас

Избрани от вас паралелки от 1 до 4 клас изучават нов предмет в училище - Дигитална математика (IT Математика, Математика с програмиране, Математическо моделиране). Изучават се по 1 час/седмично - в раздел В от ФУЧ.

Разновидност 1: можете да изберете паралелката на 1ви "а" клас да изучава иновативната дисциплина 4 последователни години. 

Разновидност 2: Може да изберете един и същ клас/класове от различни випуски, да изучават предмета. Тоест - всяка година учениците от 3ти и 4ти клас, ще изучават Дигитална математика.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК: 

Формат МsWord Попълнен формуляр за кандидатстване като ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ при въвеждане на нов учебен предмет Дигитална математика, когато едни и същи деца участват 4 последователни години - Формат MsWord

 

Формат PDF - Попълнен формуляр от 1 до 4ти клас, 4 последователни години с IT Математика

 

Вариант на формуляра: Когато се обучават деца от различни випуски, само 2 последователни години (2 и 3 клас) - MsWord

Вариант на формуляра: Когато се обучават деца от различни випуски, само 2 последователни години (2 и 3 клас) - PFD Формат

- Учебните програми, които се прилагат към формуляра за кандидатстване като външен файл: Изтеглете ги от тази страница (Слезте надолу по страницата - те са в два формата: MsWord и PDF):

   за Първи клас     за Втори клас     за Трети Клас      За Четвърти клас

Образец на Декларацията от РОДИТЕЛ - изтеглете от тук

В прикачения файл е необходимо да допълните данните на своето училище. Можете да промените текстовете съобразно своето виждане.

ВАРИАНТ 2: Въвеждане на предмета Програмиране в училище: подходящо 1-12 клас

Избрани от вас паралелки от 1 до 12 клас изучават нов предмет в училище - от областта на програмирането (Визуално програмиране, Уеб програмиране). Изучават се по 1 час/седмично - в раздел В от ФУЧ.

Разновидност 1: можете да изберете деца от начална степен, например 3 и 4 клас. Ще изучават въведение във визуалното програмиране 2 последователни години, всяко от децата. 

Разновидност 2: Друг много често предпочитан вариант е да изберете деца от 5 клас.  Те ще изучават Визуално програмиране 2 или 3 последователни години, всяко от децата. 

При тази дисциплина вариантите са многобройни както по отношение на класовете, така и по отношение на заложеното съдържание на учебната програма. Двете разновидности по-горе са най-масово предпочитани. Също така има завишен интерес за Разновидност 3: програмиране в гимназиална степен. Например 8-9-10-11 клас.

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК: 

- Попълнен формуляр за кандидатстване като ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ при въвеждане на нов учебен предмет Програмиране, когато едни и същи деца участват 2 последователни години

  Попълнен Формуляр в MSWord за 3 и 4 клас: Визуално програмиране      

   Попълнен Формуляр за ИУ за 3 и 4 клас, Визуално програмиране - в PDF

 

Визуално програмиране за 5 и 6 клас: Попълнен формуляр MsWord

Визуално програмиране 5-6 клас: Попълнен формуляр във формат PDF

  - Учебните програми, които се прилагат към формуляра за кандидатстване като външен файл:

  Учебни програми за Иновативно Училище от 1ви до 12ти клас

Образец на Декларацията от РОДИТЕЛ - изтеглете от тук

В прикачения файл е необходимо да допълните данните на своето училище. Можете да промените текстовете съобразно своето виждане.

 

промените текстовете съобразно своето виждане.

ВАРИАНТ 3: Въвеждане на предмета Интерактивен Графичен Дизайн в училище: подходящо за 2 - 6 клас

Избрани от вас паралелки от 2 до 6 клас изучават нов предмет в училище - от областта на дигиталните компетенции - Интерактивен Графичен Дизайн - в раздел В от ФУЧ.

Разновидност 1: можете да изберете деца от който и да е от випуските, например всички паралелки от 3 клас. Ще изучават дисциплината Интерактивен Графичен Дизайн 1 година. В следващите 3 години, следващите випуски - децата от 3ти клас, ще изучават същата дисциплина.

 

Предимството е, че Учителят няма да се налага да разучава различен материал всяка година.

Могат да се включат един или повече преподаватели за различните години - в зависимост от броя на паралелките и възможностите на училището.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК: 

- Попълнен формуляр за кандидатстване като ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ при въвеждане на нов учебен предмет Интерактивен Графичен Дизайн. Изучава се от 4 последователни випуска, по 1 учебна година.

Формат PDF

Формат MSWord

Учебни програми за Иновативно Училище от 2ри до 6ти клас - изтеглете ги от тази страница (по-надолу на страницата - във формати MsWord  и   PDF)

В прикачения файл е необходимо да допълните данните на своето училище. Можете да промените текстовете съобразно своето виждане.

 Образец на Декларацията от РОДИТЕЛ - изтеглете от тук

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ:

  • Необходимо е да попълните във файла ЧЕРНОВА всички данни на своето училище. Когато отворите ПЛАТФОРМАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ - Вие ще разполагате само с половин час, за да въведете данните си. Затова е необходимо да имате всичко написано предварително, и само да го копирате.
  • За да преброите символите в полетата, може да използвате или опцията на програмата Ms Word, или сайта https://www.lettercount.com/ 
  • В точките, които се описва вашият екип: Запишете имената, образованието, квалификацията и опита на вашите учители. Добре е да фигурира информацията, че имат опит в работата по проекти. Може да посочите, че са били Ръководители на групи по Твоят час, или по Занимания по интереси - или по друг проект.
  • Aко желаете, след като попълните своя формуляр, можете да ни го изпратите, за да го разгледаме.
  • Предимствата на този проект на МОН са големи. За училищата в по-големите населени места - дават голямо конкурентно предимство при привличане и задържане на ученици. 
  • За училищата от микро населените места, ако бъдат одобрени за период от 4 години, им дават 4 години защита от закриване.
  • Образец на Декларацията от РОДИТЕЛ - изтеглете от тук

Ако имате въпроси - не се колебайте да се свържете с нас. Ние съдействаме бързо и експедитивно. Към момента работим с доста училища, които са иновативни чрез използване на нашите образователни продукти. Работим също много активно и по проекта "Образование за утрешния ден", "Занимания по интереси", "Подкрепа за успех", както и по проект КПРПС. Ще се радваме да работим съвместно и с вас. Ние сме иновативни и дейни и вярваме, че с работата си спомагаме на нашите деца да успеят да се впишат по-добре в условията на динамичното ни ежедневие.

С уважение, Екипът на ЦПО към Матев-строй ЕООД

0897 948 215

02/437 3885