Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Aз уча IT Математика

Уважаеми колеги,

като част от нашата инициатива за внедряване на иновации в училище, е проектът:

IT Математика - "Уча математика, докато кодирам!"

За ученици от 1 до 4 клас.

Бихте могли да включите тази инициатива като част от проекта на МОН - "Иновативно училище". , както и като Занимание по Интереси, от учебна година 2019/2020г. по проекта ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН и други.

Интерактивните уроци следват учебния материал, но предлагат по-интересен подход за развитие на логическото и креативно мислене у децата. като в същото време им помагат да усвоят основите на визуалното програмиране. Страхотни интересни и занимателни обучения! Част от тях, които са обозначение като "Логически", или "Задачи с хитринки" - са подходящи за подготовка на учениците за математически състезания.

Вижте ВИДЕО какво представляват задачите:

На тази страница разгледайте 6 примерни упражнения:

Вижте примерно упражнение от Интерактивна математическа игра: Събиране до 10

 

Вижте примерно упражнение от Интерактивна математическа игра: Умножение 

 

 

Примерно упражнение от Интерактивна математическа игра: Логически задачи за 1-ви клас

 

 

 

Вижте примерно упражнение от Интерактивна математическа игра: Изваждане за 1-ви клас

 

Вижте примерно упражнение от Интерактивна математическа игра: Деление на числа

 

 

Вижте примерно упражнение от Интерактивна математическа игра: Събиране до 20

 

 

За да включите и своето училище по проекта Иновативно Училище към МОН, или като Занимание по Интереси /Математика, Компютъра математика, Клуб Дигитална Математика/, или по друг проект, който позволява внедряване на иновации в учебния процес - в часове по СИП, ЗИП, кръжочна дейност, или в лятни школи/занимални. 

Или ако просто желаете да включите използването на интерактивно обучително съдържание в часовете на Вашите ученици - ще се радваме да се свържете с нас:

0897 948 215 - г-жа Светла Матева

Нашите такси са изключително разумни.