Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Обучения за УЧИТЕЛИ, с Придобиване на Квалификационен кредит!

 На тази страница вижте:           

53 Одобрени теми Цена Как да се включите? Неприсъствени, Присъствени, Изнесени, Семинари

Уважаеми колеги, учители, педагози от Училище или от Детска градина,

Образец на удостоверение с един квалификационен педагогически кредит, за обучение учители

    Предлагаме актуални теми, съгласно Наредба 15, за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Подходящи са за всички групи педагози. Вижте одобрените темицените, Образеца на Луксозния сертификат с 1 квалификационен кредит, който издаваме. Изпращаме го за наша сметка, до Вас.

 I. Списък на всички 53 теми, одобрени от МОН:
 
 

28 ТЕМИ

Теми с 3 квалификационни кредита:

1.Работа с интерактивни образователни устройства

2. Обучение по Компютърно моделиране/кодиране, и STEM дисциплини

3. Коучинг - изкуството да бъдеш педагог - коуч

4. Ефективни техники за общуване и за подобряване на взаимодействието при работа в мултикултурна среда 

5. Дистанционно училище

6. Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция


7. Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в учебното заведение


8. Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците

9. PR, маркетинг и реклама на образователните институции

10. Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегаряне в образователната среда. Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист.

Теми с 2 квалификационни кредита:

1. Работа с интерактивни образователни дъски, дисплеи, маси и съвременни устройства

2. Компютърно моделиране/кодиране и STEM концепцията в учебния процес

3. Коучинг компетенции за мотивация, социализация и личностно развитие в образователната система 

4. Подходи и иновативни модели за работа в мултикултурна среда

5. Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците


6. Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата


7. Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи.


8. Гражданското образование на учениците – инструмент за създаване на позитивна училищна среда


9. Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане

10. Иновативни стратегии и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата и учениците

11. Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции

12. Музикалният педагогически подход Орф-Шулверк - креативен начин на работа с деца и ученици

 

Теми с 1 квалификационен кредит:

1. Иновативни подходи в организацията на обучението

2. Изграждане на професионално учителско и детско портфолио

3. Справяне със стреса и напрежението на работното място. Разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението

4. Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда

5. Учителите като лидери и професионални ръководители

6. Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

7. Дисциплина чрез сътрудничество

8. Тренинг за комуникативни умения на преподаватели

9. Компютърното моделиране/кодиране в начален курс

10.Електронен дневник 

Вижте всички 28 одобрени теми с 1 кредит
 
 
 II. Цени за включване в обучение за Учители /1 квалификационен кредит/     Към началото на страницата
 

За да се включите САМОСТОЯТЕЛНО в избрана тема: таксата е 79 лв/за 1 обучение

Ако желаете ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА, при което наш лектор да дойде на място във Ваше учебно заведение, или обучение под формата на семинар, уебинар, или изнесено обучение:

! До 10 участника: 790 лв/обучение

Цени на обученията на педагогически специалисти съгласно Наредба 12

15 участника: 75 лв/участник

20 участника: 69 лв/участник

 25 участника: 65 лв/участник

35 участника: 55 лв/участник

За по-големи групи: Молим, изпратете ни запитване за Обучение. Отговаряме светкавично.

 

III.  Как да се включите в обучение за Учители, по Наредба 15/22.07.2019 г?      Към началото на страницата

Можете да се свържете с нас по удобен за Вас начин. В Удостоверението се вписват данните от файла, затова е необходимо да:

∗ Изтеглите и попълните файла:  DANNI.DOC   или  danni.pdf и да ни го изпратете на и-мейл: 

 ∗ Приемаме заплащане по банков път: 

Уникредит Булбанк,

 IBAN BG41UNCR70001520018335, 

Център за професионално обучение към "Матев-строй" ЕООД

∗ Потърсете ни по телефона или и-мейла, или ни ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ.
 
 

 

IV. Провеждаме Дистанционни, Присъствени, Изнесени обучения, и под формата на  Семинари и Уебинари                                                            Към началото на страницата

 
Уважаеми колеги,
Ние изключително много ценим Вашето време. Затова сме гъвкави и отзивчиви по отношение на времето и мястото на провеждането на Вашето обучение
 
Изцяло присъствено обучение, или обучение в дистанционна форма, с присъждане на 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба 15/22.07.2019 г за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
 
* Нашата обучителна платформа е с приятен външен вид, удобна, функционална, интерактивна. С нея се работ
*Кликнете, за да разгледате!
*Кликнете в страничното поле на тази страница, за да разгледате  и едно цяло ОБУЧЕНИЕ!
и изключително лесно! 
Нашата красива и Удобна платформа за НЕПРИСЪСТВЕНИТЕ часове в обученията с кредити
 

 

* Във Ваша зала, или в наша зала. Семинар или Уебинар? Или изнесено обучение в хотел?

* Наша учебна зала в гр.София. Нашите зали са удобни, красиви и приятни. 

* Вижте предстоящите ни обучения за педагози

*  Изнесените Обучения са вълнуващи! 

* Обучение в гр.Букурещ, Румъния. 

* Вижте някои предложения и ценови оферти за провеждане на изнесени обучения за учители.

 
 

    
 Ако имате възможност, оставете ни и свой номер за връзка - и по кое време е удобно да Ви потърсим:                             Отидете по-горе
Изпратете ни Запитване!

 

С Уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215 - Светла Матева 

02/437 38 85