Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Изграждане на професионално учителско, ученическо и детско портфолио

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

 

 1 квалификационен кредит- Програмата е с УИН 97530069

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена форма

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 85 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Директори
 • Заместник-директори

За курса:

В този курс се научават повече за това какво представлява портфолиото на учителя и на ученика. Портфолиото е както вид оценка, така и самооценка, то е вид автобиография, но не само. Портфолиото е инструмент, който е добре, системно да се поддържа и обогатява.

Но Защо бихте искали да си усложните живота и да си създадете допълнителни ангажименти?
Отговорът, всъщност, е много лесен! Портфолиото е един съвременен инструмент, който може да Ви помогне да подобрите начина си на работа, и самочувствието на работното място.
Нашият курс е изключително практически ориентиран. Няма да Ви губим времето с теоритични слайдове и десетки видове определения на понятието "портфолио". Вместо това, с Вас ще разгледаме примерни образци на портфолиа на колеги-учители, и на ученици. В електронен, и хартиен вариант.
По време на курса ще Ви предизвикаме да започнете работа по Вашето лично портфолио. Ние Ви препоръчваме да работите целенасочено по изграждането на своето професионално портфолио за да придобиете самочувствието на знаещи и можещи педагогически специалисти. Използвайте документа, за да следите своя професионален напредък, и този на децата, които обучавате.
Ученическото портфолио е документът, който децата ще разглеждат и в по-късен етап от живота си. Те ще го надграждат и обогатяват с новите си знания, умения и познания. Научете как да дадете добро начало и пример на малките бъдещи професионалисти!

Методи на обучение:

 • Онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми и предложения с алтернативни решения, и други;
 • Лекционен курс;

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа

Вижте още от нашите най-популярни теми:

 

Тема: УЧИТЕЛИ КАК ДА БЪДАТ ЛИДЕРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РЪКОВОДИТЕЛИ (1 кредит) 

Тема: ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО (1 кредит)

 

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85