Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Изграждане на професионално учителско и детско портфолио

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

 

 1 квалификационен кредит

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 79 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Директори
 • Заместник-директори

За курса:

В този курс се научават повече за това какво представлява портфолиото на учителя и на ученика. Портфолиото е както вид оценка, така и самооценка, то е вид автобиография, но не само. Портфолиото е инструмент, който е добре, системно да се поддържа и обогатява.

Но Защо бихте искали да си усложните живота и да си създадете допълнителни ангажименти?
Отговорът, всъщност, е много лесен! Портфолиото е един съвременен инструмент, който може да Ви помогне да подобрите начина си на работа, и самочувствието на работното място.
Нашият курс е изключително практически ориентиран. Няма да Ви губим времето с теоритични слайдове и десетки видове определения на понятието "портфолио". Вместо това, с Вас ще разгледаме примерни образци на портфолиа на колеги-учители, и на ученици. В електронен, и хартиен вариант.
По време на курса ще Ви предизвикаме да започнете работа по Вашето лично портфолио. Ние Ви препоръчваме да работите целенасочено по изграждането на своето професионално портфолио за да придобиете самочувствието на знаещи и можещи педагогически специалисти. Използвайте документа, за да следите своя професионален напредък, и този на децата, които обучавате.
Ученическото портфолио е документът, който децата ще разглеждат и в по-късен етап от живота си. Те ще го надграждат и обогатяват с новите си знания, умения и познания. Научете как да дадете добро начало и пример на малките бъдещи професионалисти!

Методи на обучение:

 • Онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми и предложения с алтернативни решения, и други;
 • Лекционен курс;

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа

Вижте още:

ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ. ПРОБЛЕМИ И ОСОБЕНОСТИ.

СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА И НАПРЕЖЕНИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО, РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И ОВЛАДЯВАНЕ НА ГНЕВА И РАЗДРАЗНЕНИЕТО.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

РАБОТА С МУЛТИМЕДИЕН СОФТУЕР POWER POINT

 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85