Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението.

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование

 

  

1 квалификационен кредит

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 79 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

Програмата е насочена към:

 • Учители - предучилищно образование;
 • Учители - целодневна организация;
 • Учители – начален етап;
 • Учители – прогимназиален етап;
 • Учители – гимназиален етап;
 • Директори;
 • Заместник-директори,;
 • Ръководител направление ИКТ;
 • Педагогически съветници, психолози;
 • Възпитатели в общежитие;
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители;
 • Корепетитори, хореографи, треньори.

За курса:

Програмата на обучението включва презентиране и информиране относно стреса, гнева, вътрешноличностните и междуличностните конфликти, запознаване с техните характеристики, особености, белези, ефекти и отпечатъци, които оставят в съзнанието и психиката на всеки засегнат и докоснат от тях. Ще бъдат включени и няколко методики, различни видове тестове, материали към темата и технихи за справяне с неприятните последици и тяхното овладяване.

Методи на обучение:

 • лекционен курс;
 • онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения;
 • догматичен (получаване на знания  в готов вид подбран и поднесен от обучаващите);
 • евристичен (усвояване на знания чрез самостоятелно разсъждаване);
 • изследователски (самостоятелно придобиване на знания чрез опити, наблюдения и измервания);

Източниците на информация ще бъдат:

 • словесни (разказ и беседа),
 • нагледни (наблюдения и демонстрация)
 • практически метод чрез упражнения и занятия. 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Комуникативна
 • Организационна

Вижте още:

ОБУЧЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

ИНТЕРЕСНИ, НОВИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА  

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО 

ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО - ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

ДИРЕКТОРЪТ – МЕНИДЖЪР И ЛИДЕР

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО И ДЕТСКО ПОРТФОЛИО

 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85