Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

                            

Безплатни обучения с 1, 2 или 3 кредита за Учители. 

Изнесени, или в училище

Регистрирайте се, изберете тема

Иновативни практики в образованието

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

 

 1 квалификационен кредит

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 79 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

  • В зала във Вашето учебно заведение
  • В зала на Центъра за обучение
  • Изнесено обучение.

Програмата е насочена към:

  • Учители – начален етап
  • Учители – прогимназиален етап
  • Учители – гимназиален етап
  • Учители – предучилищно образование
  • Педагогически съветници, психолози
  • Възпитатели в общежития
  • Директори
  • Заместник-директори
  • Ръководител направление ИКТ
  • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

За курса:

По време на курса ще:

  • Разговаряме за съвременните методи на обучение в училище.
  • Разгледаме предпоставките за развиване на мисленето у учениците: как конструктивният диалог помага
  • Наблегнем на Практическа насоченост на обучението – какви активности можете да включите във Вашия час, за да предизвикате иновативно мислене у децата. Защо не опитате с: да увеличите дискусиите в час, посещения на институции, поканване на лектори-специалисти?
    поговорим за съвременните компютърни технологии в училище. Как можете да ги използвате още по-пълноценно, за да подобрите своята работа?
  • Интерактивни визуални, видео и други материали, са страхотни! Ще разговаряме за тяхното приложение в учебния процес. Бихте ли включили и децата в създаването им?
  • Обсъдим как да насърчаваме творческото мислене, писане и работа на учениците.
  • Потърсим конструктивно разрешаване на проблеми и казуси, както и алтернативни решения.

Методи на обучение:

  • Лекционен курс;
  • Дискусия – открита дискусия по проблеми на темата с активно участие на участниците в курса;
  • Сценично представяне и решаване на казуси;
  • Онлайн подготвка – работа по материали, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предоставяне на алтернативни решения.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

  • Педагогическа
  • Комуникативна
  • Организационна

Вижте още:

ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ. ПРОБЛЕМИ И ОСОБЕНОСТИ.

ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО - ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА И НАПРЕЖЕНИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО, РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И ОВЛАДЯВАНЕ НА ГНЕВА И РАЗДРАЗНЕНИЕТО.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО И ДЕТСКО ПОРТФОЛИО

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕНИНГ ЗА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП

 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85