Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Превенция на проблемното поведение в училището и в детската градина

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование

 

3 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530073

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена форма

Продължителност: 48 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 150 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

 • Учители - предучилищно образование;
 • Учители - целодневна организация;
 • Учители – начален етап;
 • Учители – прогимназиален етап;
 • Учители – гимназиален етап;
 • Директори;
 • Заместник-директори;

 

За курса:

Идентифициране на причините за проблемно поведение.

 • Определяне на хиперагресията и тормозът, като основни проблеми в училище.
 • Негативното въздействие на медиите като извънучилищна среда.
 • Борба с хиперагресията и тормозът в училище.
 • Недостигът на внимание и грижа като основна причина за хиперагресията.
 • Индивидуален подход на трудни ученици.
 • Наложително позитивно отношение от страна на учители и друг персонал.
 • Работа с настойници на проблемни ученици.
 • Хуморът в полза на обучението в класната стая.

 

Методи на обучение:

 • лекционен курс;
 • онлайн подготовка – 24 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения;
 • Дискусия – открита дискусия по проблеми на темата с активно участие на участниците в курса;
 • Сценично представяне и решаване на казуси.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогичекса
 • Комуникативна
 • Организационна

 

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: ТРЕНИНГ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА И ЕМОЦИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА. ПОВИШАВАНЕ НА САМОЧУВСТВИЕТО И ПОЗИТИВНАТА САМООЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ(3 кредита)

Тема: ДИСТАНЦИОННО УЧИЛИЩЕ(3 кредита)

 

 

 За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85