Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция - 3 кредита

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

 

 3 квалификационни кредита - Програмата е

с УИН 97530090

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена форма

Продължителност: 48 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 150 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). Безплатно по проекта на МОН/РУО за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

 

 

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

За курса:

 • Презентационните умения и ефективната комуникация на учителите са необходими за подобряване на образователния процес с разнообразни методи на преподаване и активно включване на учениците и техните родители в процеса на обучение и учене. В предлаганата програма се разглеждат добри практики и идеи за привличане на родителите към образователния процес, и повишаване на тяхната заинтересованост.
 • Ще научите конкретни стъпки, които да предприемете веднага, за да привлечете родителите към училищния живот.
 • Ще научите как да подготвите класната стая преди родителската среща, за да предразположите родителите да бъдат по-активни и дейни доброволци и партньори.
 • Придобиване на знания за основните техники и правила за разработване на ефективна презентация и нейното представяне пред публика.
 • Усъвършенстване на комуникативните компетентности като: умения за презентиране, умения за говорене пред публика, отговор на въпроси, умения за работа в екип, емоционална устойчивост.
 • Придобиване на конкретни умения за изготвяне на презентация и представянето и пред разнообразна публика.
 • Прилагане на комуникативните и етичните норми при презентиране и взаимодействие с аудиторията.
 • Как да привлечем родителите не само в случаите, когато има проблем? Какви са бариерите пред родителите да идват в училище и как да ги преодолеем?

 • Преди всичко трябва да разберем ползите от това родителите да участват в училищния живот и да бъдат ангажирани.

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Дискусия – открита дискусия по проблеми на темата с активно участие на участниците в курса;
 • Сценично представяне и решаване на казуси;
 • Онлайн подготвка – работа по материали, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предоставяне на алтернативни решения.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна
 • Организационна

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: ТРЕНИНГ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА И ЕМОЦИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА. ПОВИШАВАНЕ НА САМОЧУВСТВИЕТО И ПОЗИТИВНАТА САМООЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ(3 кредита)

Тема: ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО И В ДЕТСКАТА ГРАДИНА(3 кредита)

Тема: ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ/КОДИРАНЕ, И STEM ДИСЦИПЛИНИ(3 кредита)

 

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85