Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Развиване на логическото мислене у учениците чрез програмиране и изработване на електронни ресурси с образователен характер

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Тема:Развиване на логическото мислене у учениците чрез програмиране и изработване на електронни ресурси с образователен характер

  ⇒ 3 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530104

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена и Неприсъствена форма

 ⇒ Продължителност: 48 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проект.

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 150 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Ръководител направление ИКТ

   Анотация на курса:

 • Обучението води до придобиване и повишаване на знанията за програмиране у учителите, както и за умения за преподаването им на учениците. Новите умения за преподаване водят до развиване на логическо мислене, като например създаване на електронни пъзели, електронни тестове и образователни игри; за програмиране на дигитални устройства; програмиране на образователни игри и мултимедийни истории, мултимедийни приложения и др.

Цел на обучението:

 • Педагогическите специалисти да придобият практически умения за развитие на логическото мислене у учениците, като ползват ИКТ инструментите.

Методи на обучение:

 • Интерактивни методи и инструменти: 
 • Демонстрация
 • беседа
 • групова и индивидуална работа
 • беседа, работа в малки групи
 • Практическа работа с компютър

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Академична
 • Дигитална

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: КОУЧИНГ - ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ ПЕДАГОГ - КОУЧ(3 кредита)

Тема: ЕФЕКТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ОБЩУВАНЕ И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ПРИ РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА(3 кредита)

Тема: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ, ТАЛАНТА, ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ(3 кредита)

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85

277