Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Иновативни подходи в организацията на обучението (1 кредит)

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

Одобрено със заповед № РД09-473 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката

 

 1 квалификационен кредит

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъсвена

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 79 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 

Програмата е насочена към:

 • Учители - предучилищно образование;
 • Учители - целодневна организация;
 • Учители – начален етап;
 • Учители – прогимназиален етап;
 • Учители – гимназиален етап;
 • Ръководител направление ИКТ;
 • Ресурсни учители;
 • Директори;
 • Заместник-директори;
 • Педагогически съветници, психолози;
 • Корепетитори, хореографи, треньори

 

За курса:

Програмата на обучението цели да запознае педагогическия специалист с някои иновативни методи за представяне на учебния материал. Цели да представи най-съвременните методи на преподаване; Да спомогне за повишаване на заинтересоваността у учениците, и по този начин - за намаляване на стреса на работно място.

Ще обсъдите с колеги иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователното направление, учебния предмет или модул от професионална подготовка, по които преподавате.

Ще научите вариантите за съвременни информационни и комуникационни технологии, и механизмите за интегрирането и приложението им в образователния процес.

 

Методи на обучение:

 • лекционен курс;
 • онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения;
 • презентация;
 • дискусии;

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогичекса
 • Организационна
 • Комуникативна

 

Вижте също:

 

1

Топ търсена обучителна програма, 1 квалификационен кредит:  Справяне със стреса, раздразнението и агресията в училище 

2 

Обучение на тема: Интересни, нови обучителни практики в начален етап на обучение 

3 

 Обучение на тема: Дисциплина чрез сътрудничество - обучение да педагогическите специалисти (1 педагогически кредит)

4 

 Някои дестинации и хотели, където сме провеждали изнесени обучения

 

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85