Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Работа с интерактивни образователни устройства

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Тема: Работа с интерактивни образователни устройства

  ⇒ 3 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530105

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена и Неприсъствена форма

 ⇒ Продължителност: 48 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проект.

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 150 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

Програмата е насочена към:

 

 

 

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

   Анотация на курса:

 • Интерактивните образователни устройства като дъски, дисплеи, портативни маси навлязоха все по-широко в нашите училища и детски градини. Те позволяват да се въведе иновативен начин на преподаване и обучение, който провокира и задържа интереса у учащите. Обучението предлага запознаване със съвременни обучителни средства, които могат да се ползват лесно и успешно в учебните заведения и могат да бъдат интегрирани в учебния процес. Обучението е насочено към педагогически специалисти във всички образователни степени.

 

 

Цел на обучението:

 • Обучаемите да
 • - Запознаване със видовете интерактивни средства;
  - запознаване с педагогически подходи и модели при работа с интерактивни средства;
  - Педагогическите специалисти да се научат да боравят успешно с интерактивно съвременно средство, което да използват пълноценно в учебния процес.

Методи на обучение:

 • Интерактивни методи и инструменти: 
 • Обсъждане
 • дискусия на понятия
 • концепции и практически ситуации
 • работа в малки групи
 • работа в дигитална среда
 • работа с образователен софтуер

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Организационна
 • Академична
 • Комуникативна

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: PR, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ(3 кредита)

Тема: ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ/КОДИРАНЕ, И STEM ДИСЦИПЛИНИ(3 кредита)

Тема: ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ/КОДИРАНЕ, И STEM ДИСЦИПЛИНИ(3 кредита)

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85