Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Придобиване на знания и умения за планиране и управление.

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

 

1 квалификационен кредит

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 79 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

Програмата е насочена към:

 • Директори
 • Заместник-директори

За курса:

По време на курса:

 • се придобиват знания и умения за планиране и управление на директор на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие и неговият заместник.
 • се придобиват знания и умения за познаване, разбиране и прилагане нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, държавните образователни стандарти, необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите.
 • се придобиват умения за стратегическо и оперативно планиране, визия за развитие на ефективни училищни политики.
 • се придобива умение да изгражда успешни модели на сътрудничество и подкрепа в институцията, като конструира устойчива връзка и осигурява възможности за участие в процесите на вземане на решения.

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Разглежданe на целия стопански, финансов и правен спектър за обезпечаване дейността на стопанската единица.
 • Споделяне на личен опит.
 • Групово обсъждане на решения по конкретни проблеми.
 • Решаване на конкретни казуси, свързани със стопанското управление на учреждението.
 • Тестове.
 • Сравняване на съществуващи методи на управление на стопански единици.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Аминистративна
 • Комуникативна
 • Организационна
 • Управленска

 

Вижте още:

ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ. ПРОБЛЕМИ И ОСОБЕНОСТИ.

ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО - ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА И НАПРЕЖЕНИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО, РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И ОВЛАДЯВАНЕ НА ГНЕВА И РАЗДРАЗНЕНИЕТО.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО И ДЕТСКО ПОРТФОЛИО

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕНИНГ ЗА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП

 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85