Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Безплатни изнесени обучения по проект Образование за утрешния ден

Уважаеми колеги,Образование УТРЕШНИЯ ДЕН

проекта "Образование за утрешния ден", Дейност 3.4 стартира, като ще се провеждат напълно безплатни обучения с 2 квалификационни кредита за педагогически специалисти в периода от октомври до 15 декември 2023г.

Обученията може да са:

- Изнесени с логистика (на не повече от 100км. от Вашето учебно заведение), като включва транспорт, настаняване, изхранване, обучение с лектор и издаване на луксозно удостоверение с присъждане на 2 квалификационни кредита

- На място във Вашето учебно заведение, като наш лектор ще дойде

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта Образование за утрешния ден, Дейност 3.4 за безплатно включване в обучение.

На тази страница вижте как да се регистрирате за своето БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ:

* Всеки педагогически специалист ИМА ПРАВО ДА СЕ РЕГИСТРА И ДА ПРЕМИНЕ ОБУЧЕНИЕ. (Минималното образователно равнище е Професионален бакалавър)
* Вижте още как да си изберете тема за обучение, и какви са възможностите за изнесено обучение. При изнесените обучения (обучения в хотел) всички разходи се поемат от проекта. Това включва: обучение, транспорт, настаняване в двойна стая в минимум 3-звезден хотел, изхранване, туристическа такса.
* Можете да се включите по свой избор в изнесено обучение (обучение в хотел, обучение с логистика) за тема с два кредита.
* Много често изнесените обучения се използват като тийм-билдинг мероприятия, или: обучения за сплотяване на колектива в една по-различна от стандартната среда.
1. Кой може да участва?

Може да участва всеки педагогически специалист, чието образование е не по-ниско от Професионален бакалавър. Поради силния интерес към програмата, се допуска 1(едно) участие по проекта.         

2. Къде и как да се регистрирате безплатно?

Изтеглете си Ръководство за регистрация + за избор на тема в платформата на https://oud.mon.bg/
Можете да се регистрирате безплатно за 3 минути. Влезте в платформата на проекта, и се регистрирайте. Избира се дейност 3.4 и на стр. 4 най-отддолу е нашата обучителна организация "Матев-строй"ЕООД, като темата е "Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание" за 2 квалификационни кредита.

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта Образование за утрешния ден, Дейност 3.4 за безплатно включване в обучение.
Супер важно:

*Учебни заведения могат да сформират група от не повече 20 човека, като ако колектива е по-голям може да се сформират и две групи.

*Обученията трябва да са проведени в периода октомври до 15 декември 2023г.
3. Хотели и дестинации, които предлагаме

Работим с около 50 хотела в страната, които са с минимум 3 звезди, а често и с повече. Тези места за настаняване предлагат много добри условия за обучение и отмора, и за сплотяване на вашия колектив.
Най-големите хотели разполагат с 4 конферентни зали, така че имаме възможността да проведем обучения и на големи училищни колективи, по едно и също време, на едно и също място.
Можем ние да ви предложим дестинация, или вие да ни посочите какво предпочитате (като разстоянието от Вашето учебно заведение не трябва да надвишава 100км). При всички случаи, обучението ще бъде безплатно за вас. Единственото ограничение е да се провежда на територията на страната ни. От тук можете да разгледате списъка с нашите предложения за хотели за обучение
4. Имате допълнителни въпроси? Няма проблем - свържете се с нас още сега!


Ние през изминалите кампании проведохме голям брой обучения на педагогическите специалисти по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ".
Лекторите, с които работим, са професионалисти, енергични и позитивни личности.
Голям брой от нашите клиенти - училища се записват многократно за обучение при нас, поради лъчезарната фигура на лектора.


За въпроси и съдействие при регистрацията, избор на тема или въпроси, ще се радваме да се свържете с нас:
тел. 0897 948 215
02/437 38 85

Светла Матева,

и екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД,

и на obrazovanieto.info