Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Предстоящи Семинари / Присъствени обучения с кредити

Уважаеми колеги, 
каним Ви да се включите в обучението по Наредба 12 с придобиване на 1 квалификационен кредит както следва:

Тема на обучението: Тренинг за Комуникативни Умения на Преподаватели

 Дата: 24.11.2018 г.  /Събота/

  Място: гр.София, ул. "Пиротска" 98 /Центъра/

 Час: 9,00- 14,00

 Цена: 1 човек - 79 лв.   Над 3 човека - изпратете ни ЗАПИТВАНЕ

Read More

Уважаеми колеги,
каним Ви да се включите в обучението по Наредба 12. Издаваме Сертификат с придобиване на 1 квалификационен кредит както следва:

Тема на обучението: 

Управление на конфликти

 Дата: 15.12.2018 г.  /Събота/
 Място: гр.София, ул. "Пиротска" 98 /Центъра/
 Час: 9,30- 14,00
 Цена: 1 човек - 79 лв.   Над 3 човекаизпратете ни ЗАПИТВАНЕ

 

Read More

Уважаеми колеги, 
каним Ви да се включите в обучението по Наредба 12 с придобиване на 1 педагогически кредит както следва:

Тема на обучението: Повишаване мотивацията за работа на учителите

 Дата: 21.02.2020 г.  /Събота/

  Място: гр.София, ул. "Пиротска" 98 /Центъра/

 Час: 9,00- 14,00

 Цена: 1 човек - 79 лв.   Над 3 човека - изпратете ни ЗАПИТВАНЕ

Read More

Уважаеми колеги, 
каним Ви да се включите в обучението по Наредба 12 с придобиване на 1 педагогически квалификационен кредит както следва:

Тема на обучението: Синдром на професионалното прегаряне – Burnout

 Дата: 25.01.2020 г.  /Събота/

  Място: гр.София, ул. "Пиротска" 98 /Центъра/

 Час: 9,00- 14,00

 Цена: 1 човек - 79 лв.   Над 3 човека - изпратете ни ЗАПИТВАНЕ

Read More
стрес-проблеми-педагогически-кадри

Уважаеми колеги, 

каним Ви да се включите в обучението по Наредба 12 с придобиване на 1 педагогически (квалификационен) кредит както следва:

Тема на обучението: Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението 

 Дата: 02.03.2019 г.  /Събота/
 Място: гр.София, ул. "Пиротска" 98 /Центъра/
 Час: 9,30- 14,00

 Цена: 1 човек - 79 лв.   Над 3 човека - изпратете ни ЗАПИТВАНЕ

Read More

Уважаеми колеги, 
каним Ви да се включите в обучението по Наредба 12 с придобиване на 1 квалификационен кредит както следва:

Тема на обучението: Иновативни практики в образованието

 Дата: 06.04.2019 г.  /Събота/

  Място: гр.София, ул. "Пиротска" 98 /Центъра/

 Час: 9,30- 14,00

 Цена: 1 човек - 79 лв.   Над 3 човека - изпратете ни ЗАПИТВАНЕ

Read More