Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Създаване на привлекателна, подкрепяща и мотивираща образователна среда в образователните институции за млади педагогически специалисти.

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

 

1 квалификационен кредит

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 79 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

Програмата е насочена към:

 • Учители - предучилищно образование;
 • Учители - целодневна организация;
 • Учители – начален етап;
 • Учители – прогимназиален етап;
 • Учители – гимназиален етап;
 • Ръководител направление ИКТ;
 • Ресурсни учители;
 • Директори;
 • Заместник-директори;
 • Педагогически съветници, психолози;
 • Корепетитори, хореографи, треньори

За курса:

Работата на учителя в днешно време не е лека. Сблъсквате се ежедневно с различните характери на поколенията. Децата с техните интереси, и с родителите - изнервени от натовареното си ежедневие. Разбираме Ви напълно, защото знаем, че да се работи с хора никак не е лесно! В този курс ще се опитаме да ориентираме и въведем в професията на Учителя новопостъпилите колеги. Целим да представи най-съвременните методи на преподаване; Да спомогнем за вписване на новия колега в екипа, и да намали стреса му от новото работно място.
По време на курса ще разгледаме най-често срещаните проблеми, които можете да очаквате на родителските срещи. Ще се спрем на темата за агресивното поведение в училище, и какви мерки можете да вземете, за да го предотвратите. Ще разгледаме и какво представлява Учителското портфолио, и защо е добре за Вас да си изградите и поддържате актувално портфолио.
Може би имате въпроси за това как трябва да общувате с Директора в училище? Ние сме насреща, за да Ви отговорим!
По време на обучението ще имате възможност да зададете въпросите си към останалите участници в групата, и да обмените ценен опит.

Методи на обучение:

 • лекционен курс;
 • онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения;
 • дискусия – открито обсъждане на поставени проблеми с активно участие на участниците в обучението;
 • сценично представяне и решаване на казус

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогичекса
 • Организационна
 • Комуникативна

Вижте още:

СИНДРОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ – BURNOUT

ОБУЧЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

ИНТЕРЕСНИ, НОВИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

РАБОТА С МУЛТИМЕДИЕН СОФТУЕР POWER POINT

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА  

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85