Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Работа с мултимедиен софтуер Power Point

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

 

1 квалификационен кредит

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 79 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

 • Учители - предучилищно образование;
 • Учители - целодневна организация;
 • Учители – начален етап;
 • Учители – прогимназиален етап;
 • Учители – гимназиален етап;
 • Директори;
 • Заместник-директори;
 • Педагогически съветници, психолози;
 • Възпитатели в общежитие.

 

За курса:

Програмата на обучението цели да повиши квалификацията на педагогическите специалисти чрез усвояване на тънкостите при работата с Power Point. Софтуерът позволява изготвяне на интерактивни, занимателни и анимирани презентации, които задържат вниманието на учениците, и повишават заинтересоваността им към изучавания материал.

 • Изграждане на позитивна работна среда в училище;
 • Придобиване на професионални и личностни умения за работа с Power Point софтуер;
 • Изграждане на училищна среда на сътрудничество и насърчение чрез работа в екип;
 • Улесняване на работата на педагогическия специалист при поднасяне на учебния материал;
 • Предоставяне на възможности за кариерно израстване и развитие;

 

Методи на обучение:

 • лекционен курс;
 • онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения;
 • изготвяне на индивидуален интерактивен проект с Power Point

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогичекса
 • Комуникативна
 • Организационна

 

Вижте още:

РАБОТА С МУЛТИМЕДИЕН СОФТУЕР PREZI

СИНДРОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ – BURNOUT

ОБУЧЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

ИНТЕРЕСНИ, НОВИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА  

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85