Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и преди извършване на разходи и система за двоен подпис в учебните заведения и детски градини от публичния сектор

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

 

1 квалификационен кредит

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 79 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

 • Директори;
 • Заместник-директори;
 • Счетоводители, домакини, финансови контрольори на детски учебни заведения и училища.

 

За курса:

Ще акцентира върху същността и особеностите на извършването на предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и преди извършване на разходи и на системата за двоен подпис. Разглежда се примерен модел на правила за осъществяване на предварителен контрол преди поемане на задължения и преди извършване на разходи и за системата за двоен подпис. Ще разберем кои са участници в процеса с техните отговорности и правомощия, кои са етапите при осъществяване на предварителния контрол преди извършване на разходи и системата за двоен подпис, как се документира предварителният контрол.
Запознаване със законодателството и методологията, свързани с прилагането на предварителен контрол за законосъобразност и системата за двоен подпис в училищата и детските градини в публичния сектор;
Придобиване на знания и умения, свързани с разработването и прилагането на вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължения и преди извършване на разходи и прилагане на системата на двоен подпис;
Придобиване на практически опит за осъществяване на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължения и преди извършване на разходи;
Обмяна на опит между участниците в обучението.

 

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения;
 • Беседа
 • Дискусия;
 • Демонстрация;
 • Решаване на казуси и задачи;
 • Обмяна на опит.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Административна
 • Организационна

 

Вижте още:

ИНТЕРЕСНИ, НОВИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО - ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

ДИРЕКТОРЪТ – МЕНИДЖЪР И ЛИДЕР

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО И ДЕТСКО ПОРТФОЛИО

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕНИНГ ЗА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85