Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

1 квалификационен кредит

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 79 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап;
 • Учители – прогимназиален етап;
 • Учители – гимназиален етап;
 • Директори;
 • Заместник-директори;
 • Ръководител направление ИКТ;
 • Педагогически съветници, психолози;

За курса:

Програмата има за цел да подпомогне новопостъпили учители в прогимназиален и гимназиален етап в системата на образованието, с цел изпълнение на основни техни задължения от длъжностната характеристика на учителя и съгласно нормативните документи в образованието.
Да изгради у всеки нов учител сигурност за реални знания и умения, да „Създаде”можеш и знаещ учител, Да конкретизира фигурата на учителя като авторитета за всички деца и особено за тези със проблеми от всякакъв характер, да научи децата на мислене и креативност. Да доказва, че образованието не е мода, а инвестиция.

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения;
 • Преподаване;
 • Презентации и работа с компютърни технологии;
 • Дискусии с курсистите;
 • Работа по групи;
 • Самооценка и оценка;
 • Въпроси и отговори;
 • Игри и създаване на проблемни ситуации, както в училище. Ситуации с деца или техни родители. Дискутиране на резултатите и отчитане на грешките.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Аминистративна
 • Комуникативна
 • Организационна
 • Академична

Вижте още:

ИНТЕРЕСНИ, НОВИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО - ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

ДИРЕКТОРЪТ – МЕНИДЖЪР И ЛИДЕР

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО И ДЕТСКО ПОРТФОЛИО

РАБОТА С МУЛТИМЕДИЕН СОФТУЕР PREZI

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕНИНГ ЗА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП

 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85