Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Управление на риска в учебните заведения и детски градини от публичния сектор

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование  

1 квалификационен кредит

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 79 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

 • Директори
 • Заместник-директори
 • Счетоводители и финансови контрольори на детски градини и училища

За курса:

По време на курса ще:

 • се акцентира върху разбирането на риска в учебните заведения и детски градини от публичния сектор. Видове рискове. Етапи на процеса по управление на риска.
 • насочим вниманието към разработване на примерна стратегия за управление на риска в учебните заведения и детски градини от публичния сектор.
 • определим цели, ще идeнтифицираме и оценим рисковете в учебните заведения и детски градини от публичния сектор.
 • се нaблегне на рисковите области, реакцията към риска. Прилагане на принципите за управление на риска на практика.
 • разберем какво е остатъчен риск и ще изготвим примерен риск регистър.
  се запознаете със законодателството и методологията по управление на риска в училищата и детските градини в публичния сектор;
 • придобиете знания и умения, свързани с разработването и прилагането на Стратегията за управление на риска в организацията от публичния сектор;
  се обменят знания и опит между участниците в обучението.

 

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Беседа;
 • Дискусия;
 • Наблюдение;
 • Демонстрацията;
 • Решаване на казуси и задачи;
 • Обмяна на опит;

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Аминистративна
 • Комуникативна
 • Организационна

 

Вижте още:

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО 

ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО - ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

ДИРЕКТОРЪТ – МЕНИДЖЪР И ЛИДЕР

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО И ДЕТСКО ПОРТФОЛИО

РАБОТА С МУЛТИМЕДИЕН СОФТУЕР PREZI

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕНИНГ ЗА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП

 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85