Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Прилагане на системата за финансово управление и контрол в училищата и детските градини. Проблеми и особености.

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

1 квалификационен кредит

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 79 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

 • Директори
 • Заместник-директори
 • Счетоводители и служители, работещи със СФУК

 

За курса:

Системата за финансово управление и контрол (СФУК) представлява цялостния процес, който е интегриран в дейността на публичните организации. Ще акцентираме върху управленска отговорност. Отговорностите на ръководителя на училището и детските градини, свързани с въвеждането на елементите на СФУК. Ще разгледаме същността, целите, обхвата, специфичността и особеностите на системите за финансово управление и контрол. Често допусканите грешки при изграждане на СФУК.

 

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Беседа
 • Дискусия
 • Наблюдение
 • Демонстрацията
 • Решаване на казуси и задачи;

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Аминистративна
 • Комуникативна
 • Организационна

 

Вижте още:

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО 

ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО - ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА И НАПРЕЖЕНИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО, РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И ОВЛАДЯВАНЕ НА ГНЕВА И РАЗДРАЗНЕНИЕТО.

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

ДИРЕКТОРЪТ – МЕНИДЖЪР И ЛИДЕР

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО И ДЕТСКО ПОРТФОЛИО

РАБОТА С МУЛТИМЕДИЕН СОФТУЕР PREZI

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕНИНГ ЗА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП

 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85