Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Директорът – мениджър и лидер

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

1 квалификационен кредит

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 79 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

Програмата е насочена към:

 • Директори
 • Заместник-директори

За курса:

По време на курса се обсъждат теми, като:

 • Директорът като главен авторитет в училището.
 • Директорът и заместник-директорите като главно звено в училището.
 • Директорът като представител и защитник на учениците.
 • Управление на отделните звена в училище – педагогически и непедагогически порсонал.
 • Директорът като компетентен лидер – качества и умения за ръководене.
 • Изготвяне на стратегията, мисията и учебните планове на повереното му училище.
 • Информираност за последните наредби и правилници на образованието от МОН.
 • Директорът като посредник между РИО/РУО и учителите.
 • Информираността като ключова компетентност за прогрес.
 • Насърчаване повишаване компетентността и квалификацията на педагогическия и непедагогическия персонал.
 • Финансова и рекламна политика на училището. Какво дава точно това училище на обществото?
 • Установяване на конструктивен диалог и ефективна комуникация между всички звена на училището.
 • Следи за спазването на вътрешния правилник на училището, реда и дисциплината в училище, както и спазването на трудовата дисциплина на персонала.
 • Развиване на сътрудничество и установяване на партньорство с други училища в страната, а защо не и извън нея.

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Дискусия – открита дискусия по проблеми на темата с активно участие на участниците в курса;
 • Сценично представяне и решаване на казуси;
 • Онлайн подготвка – работа по материали, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предоставяне на алтернативни решения.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна
 • Организационна

 

Вижте още:

ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ. ПРОБЛЕМИ И ОСОБЕНОСТИ.

ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО - ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА И НАПРЕЖЕНИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО, РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И ОВЛАДЯВАНЕ НА ГНЕВА И РАЗДРАЗНЕНИЕТО.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО И ДЕТСКО ПОРТФОЛИО

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕНИНГ ЗА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП

 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85