Уважаеми Колеги,
намирате се на обучителната платформа, на която се провеждат обученията с присъждане на 1 педагогически кредит, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
За контакти: ЦПO към "Матев-строй" ЕООД, 0897 948 215, 02/437 38 85    - Светла Матева

  Available courses

  Здравейте, и добре дошли в курса!

  Молим Ви в рамките на посочения срок да се запознаете с всички ресурси, които виждате тук.

  Ще се радваме да получим от Вас обратна връзка - предложения, коментари, идеи и отзиви!

  Сайтовете за интерактивно обучение на деца и ученици по Интерактивен графичен дизайн, IT математика и Визуално програмиране, са също наши услуги, които предлагаме. Ако представляват интерес за Вас, във връзка със Занимания по интереси, или други училищни проекти - ще се радваме да се свържете с нас!
  С уважение,

  екипът на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД

  02/437 38 85

  0897 948 215


  burnout-sindrom-kursove-obucheniq-uchiteliПрограмата на обучението включва информиране и презентиране на синдрома на професионалното прегаряне, изтощаване и изхабяване „Бърнаут“, запознаване с неговите симптоми, признаци, прояви, белези, ефекти, лечение и възстановяване.

  В курса ще разгледаме няколко методики, различни видове тестове, материали към темата и техники за овладяване и справяне с проблема на професионалното прегаряне. Целим да обогатим знанията на преподавателите, свързани със стреса в ежедневието и личния им живот, да намалим стреса на работното място и превантивно да ги предпазим от "професионалното прегаряне".

  motivaciq-uchiteli-kreditiТози страхотен курс е подходящ за всички колеги - педагози, възпитатели, директори. Ще Ви помогне да откриете своите силни страни, и ще Ви стимулира към усъвършенстване. Мотивационните обучения като това, много често сплотяват педагогическия колектив, и водят до увеличение на личностните и професионални постижения и успехи. За допълнителна информация: Обучение за Повишаване мотивацията за работа на учителите 

  В курса ще намерите полезни учебни материали, които ще Ви помогнат да се справитепо-лесно с трудните характери на ученици, родители, настойници. Обучението ще Ви помогне да идентифицирате правилно причините за проблемно поведение, и да работите по-успешно в полза на тяхното отстраняване. Допълнителна информация за обучението: Обучение за Превенция на проблемното поведение в училище

  portfolioВ този курс ще обогатите своите познания за портфолиото като инструмент, който е полезен както за Вас, учителите, така и за Вашите ученици. Вижте практическо ръководство за съставянето му, и няколко примерни портфолиа на ученици и колеги-учители. В Практическата част на обучението, Вие ще започнете работа по своето лично портфолио.

  komunikativni-umeniq-krediti-uchiteli-obrazovanietoРаботата на учителя в днешно време не е лека. Сблъсквате се ежедневно с различните характери на поколенията. Децата с техните интереси, и с родителите - изнервени от натовареното си ежедневие. Разбираме Ви напълно, защото знаем, че да се работи с хора не е лесно! 

  Нека заедно в това обучение чрез ролеви игри, практически казуси и задачи, да подобрим своята комуникация и взаимодействие между училищни звена – директор, заместник-директори, педагогически и непедагогически персонал, родители и ученици!

  spravqne-stresОбучението включва видео материали, различни техники и методи за справяне със стреса. Предложения: музикална анти-стрес терапия, анти-стрес терапия чрез смях. Съвсем кратка теория. И ... един не-много стресиращ тест. Заповядайте!


  multikulturna-sreda-obuchenie-uchiteliВ съвременното общество мултикултурната класна стая вече може да се види във всяко училище. Затова е важно да се увеличи ефективността при обучение в мултикултурна среда. Много е важно да се наблегне на взаимопомощта между учениците: напредналите да "издърпват" изоставащите. Тук идва ролята на учителя в мултикултурната класна стая. От изключително значение е, учителя да предаде на учениците си толерантност, познание за различните етноси и култури, да "приглажда" различията. Допълнителна информация за курса Обучение в мултикултурна среда.

  С Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите се определя държавният образователен стандарт за управление на качеството в институциите. Той включва същност, принципи и цели; рамкови изисквания, както и органи за управление на качеството в институциите. Този държавен образователен стандарт се прилага за детските градини и училищата от системата на предучилищното и училищното образование.