Информация за Проекта

Уважаеми колеги,

на тази страница ще намерите информация за:

образование за утешния ден1.  Изискванията на Проект "Образование за утрешния ден", документи по проекта, често задавани въпроси.

2. 4 броя ГОТОВИ, РАЗРАБОТЕНИ ЕЛЕКТРОННИ ПРОДУКТИ, които предлагаме, и които можете да използвате в своите часове като ръководители на група по проекта + Разработени учебни програми за 70 учебни часа, Наръчник на учителя, Обучение и още!  Нашите предложения отговарят напълно на Указанията на проекта за обучение на ученици, които не притежават умения, или притежават основно ниво на владеене, самостоятелно ниво на владеене, свободно ниво на владеене на дигитални компетентности и за ученици с постижения. Цветът на колана на Нинджата определя нивото му на владеене на дигитални умения:

Най-често задавани въпроси:

1. Кога може се провеждат занятията? Ще можем ли да вземем всички часове? - Можете да започнете по всяко време след 10.12.2019 г. Като занятията могат да се провеждат до 14.09.2020г.

2. Колко учебни часа да включим? - 70 учебни часа за група. 

3. Има ли ограничения за класовете и децата?  - Да, прочетете ги във файла ПРАВИЛА НА ПРОЕКТ "Образование за утрешния ден" . Ако детето вече участва по програмата за Занимания по интереси в клуб от направление СТЕМ, то НЕ може да участва по настоящия проект.

4. Какво е заплащането на преподавателя? Колко групи трябва да се сформират от всяко училище? - 15 лв/учебен час е брутното възнаграждение. Отделно, счетоводителите е необходимо да пресметнат удръжките за сметка на работодателя. Броят на групите е в зависимост от броя на учениците в училище. Ако групата е под 15 деца, директорът има право да намали възнаграждението.

5. Как се сформира заплащането към училището ни, и кога ще получим финансиране от МОН? - Заплащането е 135 лв/на включено дете. Всяка група се състои средно до 15 деца (пример: Ако в едно училище има три групи, първата е от 11 деца, втората е от 19 деца, а третата е от 15 деца средно групите са с 15 деца). Получаване на финансирането предполагаме, че ще е в периода февруари-март 2020 г., след като училищата въведат в системата на проекта (https://oud.mon.bg/) своите групи: 

6. Може ли да ползваме някой от вашите продукти, а да заплатим по-късно? - Да, в договора, който ще ви изпратим, сме вписали срок за заплащане до 31.05.2020г. По този начин ще сте спокойни, че ще може да заплатите чак след като вашето училище получи финансирането по проект "Образование за утрешния ден" - за Клуб 1.

Ние предлагаме 4 готови, разработени електронни продукти, които покриват изискванията на Програмата и указанията на проекта. Не е необходимо тепърва да започвате да мислите и да разработвате учебна програма от 70 учебни часа, защото сме се погрижили и за това!

Тук може да изтеглите документите по проекта:
1. Декларация за информирано съгласие (родител) 
2. Тематична програма и график за работа на групи
3. Анкетна карта за учениците
4. Анкетна карта за мнението на учениците
5. Правила за дейността сформиране на групи - Клуб 1 - Пълен файл от 24 страници
6. Указания за сформирането и работата на клубовете по интереси

Официалната страница на проекта - за да може вашето училище да въведе учениците по групи:
https://oud.mon.bg/

Вижте допълнителна информация за предлаганите от нас обучителни продукти:
IT  клуб  1. Клуб за най-малките:  IT нинджа - бял колан /1-4 клас /

Клуб по проект Образование за утрешния ден, втори ниво
  2. Клуб IT нинджа - жълт колан /4-7 клас/
Клуб по проект ОУД, за напреднали
  3. Клуб IT нинджа - син колан /8-12 клас/
обучение с готови материали по ОУД
  4. IT нинджа - черен колан /8-12 клас/

Последно модифициране: сряда, 15 януари 2020, 14:08