Aз уча IT Математика

Уважаеми колеги,

като част от нашата инициатива за внедряване на иновации в училище, е проектът:

Създаване на електронно адаптивно обучително съдържание, което да е подходящо за използване в часовете по Математика - за класове от Първи до шести.

"Уча математика, докато кодирам!"

Бихте могли да включите тази инициатива като част от проекта на МОН - "Иновативно училище". Включването е подходящо за учители и училища, които:

- желаят да разработят свой авторски обучителен курс, който в последствие ще е достъпен за безплатно ползване и от останалите училища

- имат творческа нагласа, и биха искали да придобият престижност и уважение в резултат на изпълнението на проекта.

На тази страница разгледайте 6 примерни упражнения:

Вижте примерно упражнение от Интерактивна математическа игра: Събиране до 10

 

Вижте примерно упражнение от Интерактивна математическа игра: Умножение 

 

 

Примерно упражнение от Интерактивна математическа игра: Логически задачи за 1-ви клас

 

 

 

Вижте примерно упражнение от Интерактивна математическа игра: Изваждане за 1-ви клас

 

Вижте примерно упражнение от Интерактивна математическа игра: Деление на числа

 

 

Вижте примерно упражнение от Интерактивна математическа игра: Събиране до 20

 

 

За да включите и своето училище по проекта Иновативно Училище към МОН, или по друг проект, който позволява внедряване на иновации в учебния процес - в часове по СИП, ЗИП, кръжочна дейност, или в лятни школи/занимални. 

Или ако просто желаете да включите използването на интерактивно обучително съдържание в часовете на Вашите ученици - ще се радваме да се свържете с нас:

0897 948 215 - г-жа Светла Матева