Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Разгледайте нашето предложение за примерно попълване на Формуляра за кандидатстване за Иновативно Училище.

Предлагаме Ви съдействие по внедряване на иновации по няколко от посочените области. Не изискваме заплащане.

Срок за кандидатстване: 31.01.2018 г.

Read MoreПримерно попълнен формуляр за Иновативно Училище

За иновативни училища могат да бъдат определени всички държавни, общински и частни училища, които използват нови методи на преподаване, учебни програми и планове. 

ВИЖТЕ ОЩЕ: .КАКВО Е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ?

За иновативни училища могат да бъдат определени всички държавни, общински и частни училища, които използват нови методи на преподаване, учебни програми и планове.

Read MoreПрограмирането за деца и иновативното училище

За иновативни училища могат да бъдат определени всички държавни, общински и частни училища, които използват нови методи на преподаване, учебни програми и планове.

Read MoreЗащо да кандидатствате за Иновативно Училище?

Разгледайте доклада "Преподаване и учене в дигиталната ера" на EU. Ще намерите чудесна информация как другите училища в Европа използват Новите технологии. Вижте идеи, които могат да помогнат конкретно на Вашето училище да бъде модерно, дигитално и иновативно! Вижте и за международната среща на UNESCO в Банско през 2017 г.

Вижте още: Иновативните училища и Европейският съюз