Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Разгледайте нашето предложение за:

  • Примерно попълване на Формуляра за кандидатстване за Иновативно Училище
  • Разширяване на обхвата на Иновациите за вече одобрените Иновативни Училища.

Предлагаме Ви съдействие по внедряване на иновации по няколко от посочените области. Не изискваме заплащане.

Попълнени варианти на формуляра и учебни програми за 2020 г.

Срокове за кандидатстване:

  • 31.01.2020 г. (За училища, които все още НЕ са Иновативни)
  • 01.02.2019-28.02.2020г.(За разширяване на обхвата на Училища, които към 15.09.2020 г. са все още със статут на иновативно училище)
Read MoreПримерно попълнен формуляр за Иновативно Училище 2019/2020

За иновативни училища могат да бъдат определени всички държавни, общински и частни училища, които използват нови методи на преподаване, учебни програми и планове. 

ВИЖТЕ ОЩЕ: .КАКВО Е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ?

Предлагаме въвеждането на нов допълнителен учебен предмет във Вашето училище чрез интегриране на интерактивната система на Programiram.com. Тя сама по себе си е иновативна и уникална със своята интерактивност, леснота за възприемане, и задържането на интереса на учениците.

Можете да разгледате повече за това как работи системата на https://www.programiram.com/inovativno

Read MoreДигитални иновации в Иновативното училище

Ако Вашето училище бъде отличено със знака за Иновативност в самото му наименование, то това означава Престиж, Качество и Повече ученици!

Read MoreЗащо да кандидатствате за Иновативно Училище?

Разгледайте доклада "Преподаване и учене в дигиталната ера" на EU. Ще намерите чудесна информация как другите училища в Европа използват Новите технологии. Вижте идеи, които могат да помогнат конкретно на Вашето училище да бъде модерно, дигитално и иновативно! Вижте и за международната среща на UNESCO в Банско през 2017 г.

Вижте още: Иновативните училища и Европейският съюз