Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ в училище: Платформа+обучение на учители+ материали за учениците

БЕЗПЛАТНО: инсталираме одобрена от МОН платформа, осигуряваме обучение и техническа подкрепа. 

1. Допълнителна информация и видео

2. Разгледайте безплатно ДЕМО САЙТ с парола

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Тематични разпределения "IT Математика"

       ВАЖНО: Срокът за публикуване на занимания по интереси е удължен до 31.01.2019 г.     

Уважаеми колеги,

На тази страница можете да изтеглите промерните годишни разпределения за "IT Математика" (Наричана още "Дигитална математика") по класове, за учениците 1-4 клас. Те са разработени с 2 учебни часа/седмично, за 64 учебни часа.

Забележка 1: Тъй като тази година проектът "Занимания по интереси" по Наредбата за приобщаващото образование стартира от втория срок: Необходимо е да прецените коя част от игрите ще използвате:

Вариант 1: Да започнете от самото начало, и да стигнете до средата на материала.

Вариант 2: Да започнете от някой от междинните курсове /например от курс 2, или курс 3, и да продължите./

Преценете кое ще е най-подходящо за Вашите ученици!

Забележка 2: Ако Проектът/Програмата, по която участва Вашето училище, изисква да предвидите часове за Публична изява, Работа с родители или друг обществен ангажимент: Ще е необходимо да ги добавите.

  Тематично разпределение: "IT Математика" за Сборна група Трети - Четвърти клас - за ВТОРИ срок  - 28 учебни часа 

 

   Тематично разпределение: "IT Математика" за Първи клас - 64 уч.часа  

   Тематично разпределение: "IT Математика" за Втори клас  - 64 уч.часа 

   Тематично разпределение: "IT Математика" за Трети клас  - 64 уч.часа 

  Тематично разпределение: "IT Математика" за  Четвърти клас - за ВТОРИ срок  - 28 уч.часа