Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Тематични Разпределения: Интерактивен графичен дизайн

Уважаеми колеги,

На тази страница можете да изтеглите промерните годишни разпределения за "Интерактивен Графичен Дизайн" по класове, за учениците 2-6 клас. Те са разработени за по 2 учебни часа/седмично.

Забележка: Ако Проектът/Програмата, по която участва Вашето училище, изисква да предвидите часове за Публична изява, Работа с родители или друг обществен ангажимент: Ще е необходимо да ги добавите.

   Тематично разпределение: Втори клас   

   Тематично разпределение: Трети клас   

   Тематично разпределение: Четвърти клас   

   Тематично разпределение: Пети клас   

   Тематично разпределение: Шести клас   

 

Вижте още:
Тематични разпределения за IT Математика / Дигитална математика

Тематични разпределения за Визуално Програмиране 1-6 клас / Уеб Програмиране 2-12 клас

Учебни програми - за Визуално Програмиране / Уеб Програмиране 2-12 клас: Иновативно училище