Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Музика с „Шулверк“-подходът за преподаване на музика, който е приобщаващ, адаптивен и холистичен за деца, юноши и възрастни

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Тема: Музика с „Шулверк“-подходът за преподаване на музика, който е приобщаващ, адаптивен и холистичен за деца, юноши и възрастни

  ⇒ 1 квалификационен кредит - Програмата е с УИН 97530113

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена и Неприсъствена форма

 ⇒ Продължителност: 16 учебни часа

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 85 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • Изнесено обучение

 

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

   Анотация на курса:

 • Подходът на „Шулверк“ е съсредоточен върху детето, юношата или възрастния и включва прогресивни методи на преподаване. Той е приобщаващ и може да предложи изобилие от дейности, които позволяват на всички ученици да се срещнат и да работят по обща тема.

  Цел на обучението:

 • Да бъде запознат участника със принципите на философията на преподаване на музика при „Орф Шулверк“, както и да може да ги приложи във практиката като адаптира за различни възрасти и нива на музикалност.

 Методи на обучение:

 • Демонстрация
 • групови задачи
 • имровизациони шаблони
 • наблюдение
 • ротационни игри

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • музикално-педагогическа
 • логоритмическа
 • имровизационна
 • двигатекно-пространствена
 • организационна
 • социална интеграция
 • работа в екип

Вижте още от нашите най-популярни теми:

От тук можете да изтеглите за принтиране файл със Списък с всички 47 лицензирани теми

Тема: МУЗИКА С „ШУЛВЕРК“-ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯТ ПОДХОД НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МУЗИКА, РЕЧ, ПОЕЗИЯ, ТАНЦ И ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО (1 кредит)

Тема: МУЗИКА С ДВИЖЕНИЕ, ГОВОР И ИНСТРУМЕНТИ: МУЛТИСЕНЗОРНИЯТ ПОДХОД „ШУЛВЕРК“ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА МУЗИКА И КРЕАТИВНО ДВИЖЕНИЕ (1 кредит)

Тема: ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ – ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА УЧИЛИЩНА СРЕДА(2 кредита)

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85

327