Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Коучинг - изкуството да бъдеш педагог - коуч

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Тема: Коучинг - изкуството да бъдеш педагог - коуч

  ⇒ 3 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530096

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена и Неприсъствена форма

 ⇒ Продължителност: 48 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проект.

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 150 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

Програмата е насочена към:

 

 

 

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

   Анотация на курса:

 • Програмата разглежда същността на подхода, инструментите и техниките, които използва. Коучингът позволява изграждане на развиващи се, самоосъзнати и ориентирани към постижения личности и общности.  Включените в обучението практически дейности и задачи са насочени към това участниците да придобият конкретни практически коучинг - умения, които да прилагат успешно в своята работа в образователната сфера. Да бъдеш педагог - коуч не винаги е лесно, но винаги си заслужава.

 

 

Цел на обучението:

 • Обучаемите да
 • - Запознаване със същността на коучинга;
  - Формиране на умения за задаване на развиващи въпроси и за активно слушане, поддържане на позитивна комуникация и даване на ефективна обратна връзка;
  - Цели участниците в обучението да придобият конкретни практически коучинг - умения, които да прилагат успешно в своята работа в образователната сфера.

Методи на обучение:

 • Интерактивни методи и инструменти: 
 • Обсъждане
 • дискусия на понятия
 • концепции и практически ситуации
 • беседа
 • работа в малки групи
 • тестове за самооценка
 • ролеви игри
 • тренинг
 • коучинг

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна
 • Организационна
 • Академична

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ/КОДИРАНЕ, И STEM ДИСЦИПЛИНИ(3 кредита)

Тема: ДИСТАНЦИОННО УЧИЛИЩЕ(3 кредита)

Тема: ЕФЕКТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ОБЩУВАНЕ И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ПРИ РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА(3 кредита)

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85