Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Teма: Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата

  ⇒ 2 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530083

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена или Неприсъствена форма

 ⇒ Продължителност: 32 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проект.

 

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 120 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • Изнесено обучение

 

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

   Анотация на курса:

Програмата е за придобиване на квалификация по методика (технология) на преподаване на безопасност на движение по пътищата (БДП) за учители от детската градина и училище. Запознава педагогическите специалисти с нови, интерактивни средства и методи на преподаване на дисциплината. Представя теоретична и практическа подготовка за същността и многообразието на интерактивните стратегии, методи и техники при възпитанието и обучението по Безопасност на движение по пътищата 

Разглежда следните 3 основни теми:

 1. Пътнотранспортни произшествия с деца и тяхната правна защита: Характеристика, видове, превенция.
 2. Изграждане на система от цели на обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и училището: адекватно и безопасно поведение на деца и ученици в различни пътни ситуации;
 3. Организация и управление на обучението по БДП.

 

Цел на обучението:

 • Повишаване на практическата и теоритичната подготовка на учителите в областта на методологията на преподаване по БДП.
  Запознаване с нови, интерактивни средства и методи на преподаване.
  Да запознае участниците с различни добри практики, както и обмяна на опит за справяне с предизвикателствата на професията

Методи на обучение:

 • Лекция
 • беседа
 • интерактивни занимания
 • групово динамичен тренинг

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна
 • Академична

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ (1 кредит)

Тема: ФОРМИРАНЕ И МОТИВАЦИЯ НА ЕКИПИ. УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ЕКИПИ(2 кредита)

 

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85