Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението.

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование

 

  

1 квалификационен кредит - Програмата е с УИН 97530081

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена форма

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 85 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

Програмата е насочена към:

 • Учители - предучилищно образование;
 • Учители - целодневна организация;
 • Учители – начален етап;
 • Учители – прогимназиален етап;
 • Учители – гимназиален етап;
 • Директори;
 • Заместник-директори,;
 • Ръководител направление ИКТ;
 • Педагогически съветници, психолози;
 • Възпитатели в общежитие;
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители;
 • Корепетитори, хореографи, треньори.

За курса:

Програмата на обучението включва презентиране и информиране относно стреса, гнева, вътрешноличностните и междуличностните конфликти, запознаване с техните характеристики, особености, белези, ефекти и отпечатъци, които оставят в съзнанието и психиката на всеки засегнат и докоснат от тях. Ще бъдат включени и няколко методики, различни видове тестове, материали към темата и технихи за справяне с неприятните последици и тяхното овладяване.

Методи на обучение:

 • лекционен курс;
 • онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения;
 • догматичен (получаване на знания  в готов вид подбран и поднесен от обучаващите);
 • евристичен (усвояване на знания чрез самостоятелно разсъждаване);
 • изследователски (самостоятелно придобиване на знания чрез опити, наблюдения и измервания);

Източниците на информация ще бъдат:

 • словесни (разказ и беседа),
 • нагледни (наблюдения и демонстрация)
 • практически метод чрез упражнения и занятия. 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Комуникативна
 • Организационна

Вижте още от нашите най-популярни теми:

 

Тема: УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА(1 кредит) 

Тема:ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО(1 кредит)

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85