Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Стрес и справяне със стреса. Синдром на професионалното прегаряне – Burnout

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование

1 квалификационен кредит - Програмата е с УИН 97530076

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена форма

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 85 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

 • Учители - предучилищно образование;
 • Учители - целодневна организация;
 • Учители – начален етап;
 • Учители – прогимназиален етап;
 • Учители – гимназиален етап;
 • Директори;
 • Заместник-директори;
 • Ръководител направление ИКТ;
 • Педагогически съветници, психолози;
 • Възпитатели в общежитие;
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители;
 • Корепетитори, хореографи, треньори.

 

За курса:

Целите на програмата за обучение на тема "Синдром на професионалното прегаряне – Burnout" са да запознаят обстойно и подробно аудиторията със синдрома, като характеристика на психологично състояние при здрави хора, които работят в емоционално напрегната трудова среда и да бъдат психодиагностицирани чрез специален инструментариум ( различни методики, подходи, технихи, тестови бланки и др.).

 

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения;
 • Дискусии с курсистите;
 • Работа по групи;
 • Самооценка и оценка;
 • Въпроси и отговори;
 • Игри и създаване на проблемни ситуации в училище. Ситуации с деца или техни родители. Дискутиране на резултатите и отчитане на грешките.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Комуникативна
 • Организационна

 

Вижте още от нашите най-популярни теми:

 

Тема: ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА ЗА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ(1 кредит)

Тема: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО, УЧЕНИЧЕСКО И ДЕТСКО ПОРТФОЛИО(1 кредит)

 

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85