Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Управление на конфликти

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

2 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530072

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена форма

Продължителност: 32 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 120 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

 

За курса:

Програмата на обучението цели да запознае преподавателите с ефективни начини за справяне в конфликтни ситуации на различни нива – при конфликти с колеги, ученици, ръководството, родители. Програмата също има за цел да запознае преподавателите с най-новите и иновативни методи за управление на всички видове конфликти (възникнали, в зародиш на възникване, предотвратяване на бъдещи конфликти)
Адекватно изразяване на собствените потребности;
Приемане на чуждите гледни точки;
Намаляване на вътрешнопсихичното напрежение;
Избягване на стреса;
Ефективна комуникация и взаимодействие между училищни звена – директор, заместник директори, педагогически и непедагогически персонал;
Конструктивно разрешаване на спорове (конфликти), възникнали по време на работа;
Изграждане на умения за сътрудничество и партньорство.

 

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Дискусия – обсъждане на темата с активното участие на участниците в обучението;
 • Ролеви игри;
 • Анализ на поведението по време на игрите;
 • Практически казуси и задачи.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Аминистративна
 • Комуникативна
 • Организационна

 

Вижте още от нашите най-популярни теми:

 

Тема: КОУЧИНГ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА МОТИВАЦИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА(2 кредита)

Тема: ФОРМИРАНЕ И МОТИВАЦИЯ НА ЕКИПИ. УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ЕКИПИ(2 кредита)

 

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85