Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Безопасност на движението по пътищата в детската градина и училище

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Тема: Безопасност на движението по пътищата в детската градина и училище

  ⇒ 1 квалификационен кредит - Програмата е с УИН 97530111

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена и Неприсъствена форма

 ⇒ Продължителност: 16 учебни часа

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 85 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • Изнесено обучение

 

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

   Анотация на курса:

 • Програмата е за придобиване на квалификация по методика (технология) на преподаване на безопасност на движението по пътищата в детската градина и училище. Запознава педагогическите специалисти с нови, интерактивни средства и методи на преподаване на дисциплината. Представя теоретична и практическа подготовка за същността и многообразието на интерактивните стратегии, методи и техники при възпитанието и обучението по движението по пътищата в детската градина и училище.

 

 • Разглежда следните 3 основни теми:
  1. Пътнотранспортни произшествия с деца и тяхната правна защита: Характеристика, видове, превенция.
  2. Изграждане на система от цели на обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и училището: адекватно и безопасно поведение на деца и ученици в различни пътни ситуации;
  3. Организация и управление на обучението по БДП.

Цел на обучението:

 • Повишаване на практическата и теоритичната подготовка на учителите в областта на методологията на преподаване по БДП.
 •  Запознаване с нови, интерактивни средства и методи на преподаване.
 • Запознаване на участниците с различни добри практики, както и обмяна на опит за справяне с предизвикателствата на професията

Методи на обучение:

 • Запознаване с теоретична и практическа подготовка за същността и многообразието на интерактивните стратегии, методи и техники при възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и училище– характеристика и педагогически възможности.
 • Създаване на интерактивна образователна среда в детската градина и училището. Предвидена е актуална информация за пътно-транспортните произшествия у нас с деца специфика, видове, причини и тяхната правна защита.
 • Придобиване на нови знанията на учителите за особености на децата и учениците и тяхното влияние при обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и училище, развитието на моториката и сензориката им, за това какво им пречи и помага когато са на пътя.
 • Изработване на модел на ситуирана пътна среда на база условията в съответната детска градина/ училище.
 • Разработването на различни видове интерактивни методи по БДП за обучение в условията на ситуирана пътна среда.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Административна
 • Комуникативна
 • Организационна

Вижте още от нашите най-популярни теми:

От тук можете да изтеглите за принтиране файл със Списък с всички 47 лицензирани теми

Тема: НОВИ, ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРАТЕГИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2 кредита)

Тема: ИНТЕРЕСНИ, НОВИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ(2 кредита)

Тема: ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ – ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА УЧИЛИЩНА СРЕДА(2 кредита)

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85

 

                                                                                                                                                                                                                                   324