Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Кръжок "Твоят час"

Нашият Обучителен Софтуер "Програмиране за Деца и Юноши", е лицензиран към МОН. Използва се успешно в училищата, по програма "Твоят час". Предоставяме Тематични разпределения, Наръчник на учителя, подкрепа и още. 

Вижте повече