Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Обучения за УЧИТЕЛИ, с Придобиване на Квалификационен кредит!

 На тази страница вижте:           

47 Одобрени теми Цена Как да се включите? Неприсъствени, Присъствени, Изнесени, Семинари

Уважаеми колеги, учители, педагози от Училище или от Детска градина,

Образец на удостоверение с един квалификационен педагогически кредит, за обучение учители

    Предлагаме актуални теми, съгласно Наредба 15, за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Подходящи са за всички групи педагози. Вижте одобрените темицените, Образеца на Луксозния сертификат, който издаваме. 

 I. Списък на всички 47 теми, одобрени от МОН:
 
 

28 ТЕМИ

Теми с 3 квалификационни кредита:

1. Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегаряне в образователната среда. Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист.

2. Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците

3. Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция

4. Коучинг - изкуството да бъдеш педагог - коуч

5. Ефективни техники за общуване и за подобряване на взаимодействието при работа в мултикултурна среда 

6. Дистанционно училище

7. Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в учебното заведение

8. PR, маркетинг и реклама на образователните институции

9. Превенция на проблемното поведение в училището и в детската градина

10. Работа с интерактивни образователни устройства

11. Обучение по Компютърно моделиране/кодиране, и STEM дисциплини

12. Развиване на логическото мислене у учениците чрез програмиране и изработване на електронни ресурси с образователен характер

13. Повишаване на знанията за програмиране: визуално и уеб програмиране

14. Киберсигурност, защита на личните данни, видове опасности за децата и учениците при използване на онлайн среда

15. Създаване на електронен урок и дигитално съдържание за учебния процес

 

Теми с 2 квалификационни кредита:

1. Тренинг за комуникативни умения на преподаватели

2. Управление на конфликти

3. Коучинг компетенции за мотивация, социализация и личностно развитие в образователната система 

4. Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците

5. Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата

6. Интересни, нови обучителни практики в начален етап на обучение

7. Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи.

8. Гражданското образование на учениците – инструмент за създаване на позитивна училищна среда

9. Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане

10. Иновативни стратегии и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата и учениците

11. Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции

12. Работа с интерактивни образователни дъски, дисплеи, маси и съвременни устройства

13. Компютърно моделиране/кодиране и STEM концепцията в учебния процес

14. Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание

15. Музикалният педагогически подход Орф-Шулверк - креативен начин на работа с деца и ученици

 

Теми с 1 квалификационен кредит:

1. Иновативни подходи за организация на обучението

2. Иновативни практики в образованието

3. Безопасност на движението по пътищата в детската градина и училище

4. Изграждане на професионално учителско, ученическо и детско портфолио

5. Справяне със стреса и напрежението на работното място. Разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението

6. Стрес и справяне със стреса. Синдром на професионалното прегаряне – Burnout

7. Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда

8. Учителите като лидери и професионални ръководители

9. Дисциплина чрез сътрудничество

10. Формиране на умения за ефективно общуване в образователната среда (учители – ученици – родители)

11. Повишаване мотивацията за работа на учителите

12Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности (СОП) и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици?

13. Орф Шулверк - иновативният подход за активно възприемане на музика чрез ритъм, говор и движение

14. Орф Шулверк - иновативният подход, който изгражда цялостна музикалност чрез игра, ритъм, говор и движение.

15. Музика с „Шулверк“-интердисциплинарният подход на взаимодействие между музика, реч, поезия, танц и театрално изкуство.

16. Музика с „Шулверк“-подходът за преподаване на музика, който е приобщаващ, адаптивен и холистичен за деца, юноши и възрастни.

17. Музика с движение, говор и инструменти: мултисензорният подход „Шулверк“ за преподаване на музика и креативно движение.

 

 

 

 
 
 II. Цени за включване в обучение за Учители /1 квалификационен кредит/     Към началото на страницата
 

За да се включите САМОСТОЯТЕЛНО в избрана тема: таксата е 85 лв/за 1 обучение

Ако желаете ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА, при което наш лектор да дойде на място във Ваше учебно заведение, или обучение под формата на семинар, уебинар, или изнесено обучение:

! До 10 участника: 850 лв/обучение

Цени на обученията на педагогически специалисти съгласно Наредба 12

15 участника: 81 лв/участник

20 участника: 75 лв/участник

 25 участника: 71 лв/участник

35 участника: 61 лв/участник

За по-големи групи: Молим, изпратете ни запитване за Обучение. Отговаряме светкавично.

 

III.  Как да се включите в обучение за Учители, по Наредба 15/22.07.2019 г?      Към началото на страницата

Можете да се свържете с нас по удобен за Вас начин. В Удостоверението се вписват данните от файла, затова е необходимо да:

∗ Изтеглите и попълните файла:  DANNI.DOC   или  danni.pdf и да ни го изпратете на и-мейл: 

 ∗ Приемаме заплащане по банков път: 

Уникредит Булбанк,

 IBAN BG41UNCR70001520018335, 

Център за професионално обучение към "Матев-строй" ЕООД

∗ Потърсете ни по телефона или и-мейла, или ни ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ.
 
 

 

IV. Провеждаме Дистанционни, Присъствени, Изнесени обучения, и под формата на  Семинари и Уебинари                                                            Към началото на страницата

 
Уважаеми колеги,
Ние изключително много ценим Вашето време. Затова сме гъвкави и отзивчиви по отношение на времето и мястото на провеждането на Вашето обучение
 
Изцяло присъствено обучение, или обучение в дистанционна форма, с присъждане на 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба 15/22.07.2019 г за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
 
* Нашата обучителна платформа е с приятен външен вид, удобна, функционална, интерактивна. С нея се работ
*Кликнете, за да разгледате!
*Кликнете в страничното поле на тази страница, за да разгледате  и едно цяло ОБУЧЕНИЕ!
и изключително лесно! 
Нашата красива и Удобна платформа за НЕПРИСЪСТВЕНИТЕ часове в обученията с кредити
 

 

* Във Ваша зала, или в наша зала. Семинар или Уебинар? Или изнесено обучение в хотел?

* Наша учебна зала в гр.София. Нашите зали са удобни, красиви и приятни. 

* Вижте предстоящите ни обучения за педагози

*  Изнесените Обучения са вълнуващи! 

* Обучение в гр.Букурещ, Румъния. 

* Вижте някои предложения и ценови оферти за провеждане на изнесени обучения за учители.

 
 

    
 Ако имате възможност, оставете ни и свой номер за връзка - и по кое време е удобно да Ви потърсим:                             Отидете по-горе
Изпратете ни Запитване!

 

С Уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215 - Светла Матева 

02/437 38 85 

 

 

 173