Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Заниманията по Интереси се финансират от МОН. Вижте Изискванията и Сроковете, за да получите ФИНАНСИРАНЕ. вижте нашите ПРЕДЛОЖЕНИЯ за интерактивен обучителен софтуер

 Уважаеми колеги,

1. Важни срокове, изисквания и съотношения за организирането на Заниманията по Интереси. ФИНАНСИРАНЕТО ИМ: Моля вижте на какви изисквания да обърнете внимание при сформиране на групите по интереси във вашето училище. Ако не бъдат спазени съотношенията и изискванията, ще има финансови удръжки.

2. Вижте нашите предложения за Интерактивен, занимателен софтуер по двете изисквани направления. Ние отговаряме на изискванията за лицензиран външен доставчик на услуга. Нашите обучения отговарят на изискванията за Тематични Направления (Дигитална креативност, Математика)