Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Иновативно училище, Проект към МОН

Проект "Иновативно Училище" 2020г.: срок 31.01.2020г.

Изтеглете ПОПЪЛНЕНИ варианти на Формуляра + други документи

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

Проект "Образование за Утрешния ден": Започва 2-рия срок. 

Вижте материали за работа в час, учебни програми и работи тетрадки, и още инфо

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Заниманията по Интереси се финансират от МОН. Вижте Изискванията и Сроковете, за да получите ФИНАНСИРАНЕ. вижте нашите ПРЕДЛОЖЕНИЯ за интерактивен обучителен софтуер

 Уважаеми колеги,

1. Важни срокове, изисквания и съотношения за организирането на Заниманията по Интереси. ФИНАНСИРАНЕТО ИМ: Моля вижте на какви изисквания да обърнете внимание при сформиране на групите по интереси във вашето училище. Ако не бъдат спазени съотношенията и изискванията, ще има финансови удръжки.

2. Вижте нашите предложения за Интерактивен, занимателен софтуер по двете изисквани направления. Ние отговаряме на изискванията за лицензиран външен доставчик на услуга. Нашите обучения отговарят на изискванията за Тематични Направления (Дигитална креативност, Математика)