Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Цени "Занимания по Интереси", Образование за утрешния ден

Уважаеми колеги,

предлагаме цена на услугата, многократно по-ниски от тези за свободния пазар. Обучението на учениците по иновативен и напредничав начин е нашата мисия.

  • При 1 - 60 ученици от едно училище: Таксата е 51 лв/ на ученик/ на година - с включено ДДС;
  • При 61 - 120 ученици от едно училище, участващи в проекта, препоръчваме пакетна цена за училище: 2700 лв./на училище/на година - цената включва ДДС.
  • Акаунтите за Ръководителите на групите, Обучението - при необходимост,  Наръчник на учителя, Предложените годишни разпределения и материали за писмени изпитвания, Техническата подкрепа: не се заплащат.
  • Можете да комбинирате нашите различни образователни софтуери.