Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

-> Цени по проект "Иновативно училище"

Уважаеми колеги, 

Във връзка с проекта "Иновативно Училище" на МОН, ние предлагаме следните видове иновативни услуги, които можете да използвате в своето учебно заведение.

I. Нов допълнителен учебен предмет - Програмиране за ученици 1 до 12 клас.

Други възможности са: Дигитална математика/Математическо моделиране за 1-4 клас

Интерактивен Графичен дизайн за 2-6 клас

Предлагаме дисциплините:

Основи на визуалното програмиране,

Визуално програмиране,

Основи на Програмирането,

Уеб програмиране и

Програмиране. 

Подходящи са за ученици 1-12 клас. Учителите използват готови разработени учебни материали, както и интерактивната, адаптивна и иновативна система на Programiram.com. Не е необходимо да се подготвят предварително за часа, тъй като системата включва разнообразни и само-адаптиращи се към познанията на всеки ученик, упражнения и задачи. Отделните предмети разглеждат различна IT технология. 

 

ЦЕНИ за ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО "ПРОГРАМИРАНЕ" във ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ

  1. Обучение на Учители за работа с Интерактивната система                                             БЕЗПЛАТНО

Предоставяме Наръчник на Учителя, тематични разпределения, примерни контролни работи, обучение
2 броя Учителски акаунти/за всеки учител
 Оказваме техническа помощ  
 2. Изготвяме и предоставяме Учебни програми, разпределения, Материали за писмени изпитвания           БЕЗПЛАТНО

Отговарят на Изискванията на НАРЕДБА №5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

Съобразени са с нуждите и възможностите на Вашето Училище Вижте: Примерни учебни програми, по класове: ТУК
 3. Съдействие за попълване на Формуляра за кандидатстване по проект                                 БЕЗПЛАТНО

При първоначално кандидатстване за Иновативно Училище/до 31.01/ При разширяване на обхвата на Вашето Иновативно училище/до 16.02/ Вижте: Примерно попълнени ВАРИАНТИ на Формуляр за Иновативно Училище: ТУК 
 4. Учителски акаунт за Учителите, които водят часовете                                               БЕЗПЛАТНО

 

Достъп до различните нива в сайта  Възможност за предварително преминаване през упражненията  Възможност за преглеждане на примерни решения на задачите и проектите    
 6. Използване на Софтуера във Вашето Училище: До 60 участника            51 лв./участник/година с вкл.ДДС

Заплаща се годишен абонамент Всяко дете получава собствен профил и акаунт Може да се използва в училище, или за домашна работа  
 7. При участващи 61-120 деца по проекта                           2700 лв. с вкл.ДДС/за училище/за година

Фиксирана цена за неограничен брой ученически акаунти Възможност да включите деца от всички класове и предмети
Предлагаме промоционална цена за ученици, които не са включени по проекта
 8. Издаване на индивидуален Сертификат на всеки ученик                                10.00 лв/Сертификат

Сертификатите са пълноцветни, на луксозен картон Отразяват индивидуалните постижения на детето Изпращаме ги до адреса на Вашето училище с куриер, за наша сметка  

 

Допълнителна информация:  www.Programiram.com       www.Programiram.com/inovativno  

 

II. Обучения на учители: Създайте интерактивно обучително съдържание, под формата на обучителна игра 

Уча интерактивна ИТ математика

 Обученията под формата на интерактивни игри привличат вниманието и интереса на учениците от всички възрасти. Имаме възможност да осигурим обучения за изработването от Вас на обучителни игри за дисциплините Математика и Програмиране.

   За математическите игри, разполагаме с технологична възможност за разработване на игри и обучения, които покриват учебния материал до 6-ти клас: събиране, изваждане, умножение, деление, дроби, проценти, геометрични фигури, измервания.

  Разгледайте още примерни упражнения за интерактивни математически игри на този адрес: IT Математика - интерактивна математика 

   Можете да работите самостоятелно, или в екип с колегите от своето училище. Ние ще Ви окажем техническа помощ и извън обучението, ако такава е необходима. Ще работим заедно, за да постигнете успех.

  Ще съхраняваме изработените от Вас обучителни продукти на нашата платформа. Ще бъдете отличени като Автори, и ще посочим и Вашето училище. Създадените от Вас обучителни игри ще са за свободно ползване от останалите Учители, Родители и Ученици. 

Необходимо е да имате желание и творческа нагласа. За всичко останало, ще се погрижим ние! 

 

 ЦЕНИ за ВКЛЮЧВАНЕ В КУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ 

 1. Включване в Обучение                                                  510 лв/участник/обучение

Присъствено обучение в наша зала Достъп до онлайн видео и технически материали Използване на инструментите на системата за създаване на обучително съдържание
 2. Издаване на индивидуален Сертификат на всеки участник                                    БЕЗПЛАТНО

Сертификатите са пълноцветни, на луксозен картон С Присъждане на 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба 15/22.08.2019 г. Изпращаме го за наша сметка
 3. Оказваме Техническа помощ и Извън периода на обучението                                  БЕЗПЛАТНО

Нашето желание е Вие да успеете Помощ от различен характер: свързана с инструментите на системата; с тестването на обучителната игра през различните браузъри и устройства; изработването на тестовите функции за проверка на резултатите и други
 4. Поддържане на Вашата игра в нашата система                                            БЕЗПЛАТНО

Ще получите признание за авторството си Вашите игри ще са достъпни за свободно ползване от останалите Учители, родители, ученици Можем да поставим връзка към Вашия профил в социална мрежа или личен сайт 
 5. Ако желаете да използвате различни герои и/или декори за обучителните игри                ПО ДОГОВАРЯНЕ

Възможност за избор на декор Възможност за избор на анимиран герой Възможност за използване на различен вид блокчета
 6. Електронна значка за края на играта по Ваш модел                                        200 лв/значка

Ако желаете в края на играта децата да получат електронна значка по Ваш модел Изберете оформлението на значката (цвят, картинка, текст, фон, размер), или ни предоставете свой файл. Ако в края на Вашия курс, децата получат изработена от нас е-значка: БЕЗПЛАТНО

  

 Допълнителна информация:  Аз уча IT Математика - интерактивна математика  

 

III. Обучения на учители: Присъждане на 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба 15/22.08.2019 г. 


  Уважаеми колеги,

както знаете, проектът на МОН "Иновативно Училище" допуска въвеждане на Иновации и в областта на Управлението на учебното заведение, и на обученията на персонала: Организиране  по  нов  или  усъвършенстван  начин  управлението,  обучението  и  образователната среда

 Ако този вид иновации представляват интерес за Вас, ще се радваме да Ви предложим конкретно обучение, адаптирано за нуждите на Вашето училище.

 Можем да Ви предложим:

- Обучение С присъждане на квалификационен кредит за участниците.

- Обучение БЕЗ присъждане на квалификационен кредит за участниците 

 Разполагаме с 28 одобрени и лицензирани от МОН теми, по които можем да проведем обучение, и да присъдим квалификационен кредит на всеки от участниците. В случай, че Ви е необходима различна тема, ще се радваме да я разработим съвместно, конкретно за нуждите на Вашия проект.

 

 ЦЕНИ за ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА 15/22.08.2019 г. 

 1. Изберете Форма и Място на Обучението                                               

Присъствено обучение на място във Вашето училище Обучение в наша зала Изнесено обучение, или на място
 2. Издаване на индивидуален Сертификат на всеки участник                                    БЕЗПЛАТНО

Сертификатите са пълноцветни, на луксозен картон С Присъждане на 1, 2 или 3 квалификационни кредита
Изпращаме го до адреса на Вашето Училище, за наша сметка
 3. Изберете от предварително Одобрена тема                           БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Разполагаме с 42 разнообразни и полезни теми на обучения:1, 2 и 3 кредита Разгледайте всички наши одобрени теми от МОН тук
 4. Обучение по различна тема, ПРИДРУЖЕНО ОТ издаване на квалификационен кредит           600 лв/тема

Ако никоя от нашите 42 теми не е подходяща за Вашия проект: Посочете тема, която Ви е необходима  Ние ще подготвим документите, и ще получим Заповед за одобрението й от МОН Ще издадем Сертификат с квалификационен кредит
 5. Обучение с квалификационен кредит: наш лектор при Вас                При по-големи групи: по договаряне

До 10 участника: 850 лв/обучение

15 участника: 81 лв/участник

25 участника: 71 лв/участник

Вижте всички наши цени за квалификационни обучения на Учители
 6. Изнесени обучения в чужбина                                        В зависимост от Дестинацията

Обучения в чужбина Обучения в България Вижте някои идеи за изнесени обучения с квалификационен кредит

  

 Допълнителна информация:  Всички теми за квалификационни обучения на Учители, които са ни одобрени със Заповеди на МОН 

 

 

IV. Въвеждане на електронно обучение във Вашето училище: Moodle платформа 


Въвеждането на е-обучение във Вашето училище е отлична възможност да реализирате по модерен и ефективен начин: Организиране  по  нов  или  усъвършенстван  начин  управлението,  обучението  и  образователната среда

Ако този вид иновации представляват интерес за Вас, от нас можете да очаквате:

Инсталиране на електронната платформа

- Обучение на Вашия екип за работа с нея

Обучителната платформа MOODLE разполага с невероятни възможности, чрез които да провокирате интереса на своите ученици. Като споменахме "ученици" - защо да изключваме и колегите - учители? Интерактивното е-обучение дава разгърнати възможности както на учениците, така и на преподавателите! Разработване на проекти в група, задаване на домашно, което не натоварва ученика, а напротив - му дава възможност да използва съвременни средства за изразяване на идеите си, и за научаване на нови, полезни и нтересни неща. Доказано е, че интересно поднесеният материал се запомня много по-лесно и дълготрайно!  

Възможностите на обучителната платформа, са неограничение! Тя се използва от висшите учебни заведения в страната и в чужбина, както и от милиони обучителни организации по целия свят!

 

 Поддържа видео излъчване, публикуване на текстови и групови задачи, тестове, wiki, обикновени задания, кръстословици дори, и още много!

 

  И най-важното: ВСЕКИ учител може да се научи да работи с платформата! Не се изискват програмистки умения. Необходимо е да притежават нормални компютърни умения, като работа с Windows, Word.

 

 ЦЕНИ за ВНЕДРЯВАНЕ НА Е-ОБУЧЕНИЕ в УЧИЛИЩЕ

 1. Инсталиране на обучителната платформа, настройкии обучение на педагогическите специалисти  2500 лв. с вкл.ДДС   

На Вашия училищен сайт, или на отделен сайт Работим бързо и професионално Съдействаме при избор на име, папка или домейн.
 2. Персонализиране на Вашата учебна платформа                                              
Обучение как да инсталирате самостоятелно тема за сайта  Обучение как да настроите избраната тема на платформата    
 3. Възможност наш програмист да "преправи" визията на платформата                              

Възможност наш програмист да "преправи" външния вид на платформата, за да съответства на основната визия на Вашия сайт, или други възможности        
 4. Обучение на Вашия екип за работа със системата, 
Издаване на Удостоверение с квалификационен кредит: В зависимост от броя на участниците

Ще дойдем на място във Вашето учебно заведение. Ще отговаряме на въпроси, ще работим с платформата, и ще съдействаме максимално. Ще Ви предоставим и удобно, онлайн обучение, със записани видео уроци, с които ВСЕКИ учител ще придобие увереност, че може да се справи!   При желание, можем да издадем и Удостоверение с присъждане на 1 квалификационен кредит, на всички участници.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За допълнителни въпроси или идеи, ще се радваме да се свържете с нас. Ние сме гъвкави, отзивчиви и много отговорни. Работим с удоволствие, защото обновяването на българското образование е наша лична мисия, не само професионална задача.

Работим в образователната сфера от 2005 г., и имаме опита и нагласата да съдействаме максимално.

С Уважение,

Екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

https://obrazovanieto.info/den/

http://kursove123.com

www.Programiram.com

www.KursovePoSchetovodstvo.com

www.Vaucheri-za-zaeti.com/kursove/   

www.Vaucheri-za-zaeti.com

www.Obrazovanieto.info

www.Obrazovanieto.info/e-kursove/

http://schetovodstvo.e-kursove123.com/