Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Цена Обучение с кредити

posted by: Obrazovanieto.info

Цени курсове с кредити

Read MoreЦена Обучение с кредити
Съдействаме на иновативните училища

цени-иновативно училище

posted by: Obrazovanieto.info

"Иновативно Училище" към МОН (Проектът е 4-годишен), и Програма "ИКТ в Училище" (ежегоден). Предлагаме и облачни услуги.

Вижте ощецени-иновативно училище