Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

                            

Безплатни обучения с 1, 2 или 3 кредита за Учители. 

Изнесени, или в училище

Регистрирайте се, изберете тема

06.04.2019 г. -гр.СОФИЯ. ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ С 1 КРЕДИТ

Уважаеми колеги, 
каним Ви да се включите в обучението по Наредба 12 с придобиване на 1 квалификационен кредит както следва:

Тема на обучението: Иновативни практики в образованието

 Дата: 06.04.2019 г.  /Събота/

  Място: гр.София, ул. "Пиротска" 98 /Центъра/

 Час: 9,30- 14,00

 Цена: 1 човек - 79 лв.   Над 3 човека - изпратете ни ЗАПИТВАНЕ

Обучение за учители с квалификационни кредити по одобрена тема от МОНСертификат: Всеки участник получава Луксозен поименен сертификат. Сертификатът носи 1 квалификационен педагогически кредит.

Продължителност на обучението: 16 академични часа
Форма на обучение: частично присъствена: 8 часа присъствени, 8 часа през нашата интерактивна платформа за обучение

Сертификат: Издаваме луксозен сертификат за всеки обучаем

Завършване на обучението: с тест, който можете да попълните онлайн, през нашата обучителна платформа, или - на място в залата.

Обучението е подходящо за: Всички педагогически специалисти, Директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители, Корепетитори, хореографи, треньори, Учители - предучилищно образование, Учители - целодневна организация и други.

Допълнителна информация за темата и курса:  Ще разговаряме за съвременните методи на обучение в училище. Ще разгледаме предпоставките за развиване на мисленето у учениците: как конструктивният диалог помага. Ще Наблегнем на Практическа насоченост на обучението – какви активности можете да включите във Вашия час, за да предизвикате иновативно мислене у децата. Защо не опитате с: да увеличите дискусиите в час, посещения на институции, поканване на лектори-специалисти? Ще поговорим за съвременните компютърни технологии в училище. Как можете да ги използвате още по-пълноценно, за да подобрите своята работа? Интерактивни визуални, видео и други материали, са страхотни! Ще разговаряме за тяхното приложение в учебния процес. Бихте ли включили и децата в създаването им? Ще Обсъдим как да насърчаваме творческото мислене, писане и работа на учениците. Ще потърсим конструктивно разрешаване на проблеми и казуси, както и алтернативни решения.

Ще обменим опит с останалите участници в събитието. 

В онлайн частта на курса ще видите интересни предложения, които можете да използват в своята класна стая. Подходящи както за най-малките ученици, така и за по-горните класове. Ще намерите предложение как самите Вие да станете автор на интерактивен курс!

 

За да се включите в обучението, са ни необходими следните данни:

Изтеглете и попълнете файла:  DANNI.DOC  DANNI.PDF

или

1. Вашите имена за вписване в Сертификата

2. Място и Дата на раждане.

3. Вашите данни от дипломата за висше образование (Университет, специалност, серия и номер, дата на издаването й, бакалавър/магистър)

* Ако имате диплома за повече от 1 специалност, с която работите - напишете я. Ще я впишем в Удостоверението.

* В някои от дипломите за ВУЗ не фигурира серия - не се притеснявайте, само запишете, че Вашата диплома няма серия.

4. Месторабота, длъжност

5. И-мейл и телефон за връзка (По и-мейл изпращаме Вашите данни за достъп до онлайн частта на курса, както и фактурата за извършеното плащане.)

6. Заплатена такса от 79 лв/индивидуално включване, по банкова сметка:

Уникредит Булбанк

IBAN BG41UNCR70001520018335

Център за професионално обучение към "Матев-строй" ЕООД

7. Молим Ви да ни уведомите по телефона: 0897 948 215, 02/ 437 38 85 или по и-мейл: , за да запазим Вашето място в залата.

Можете да изтеглите и прочетете текста на Наредба 12 от тук. Изискванията за попълване на Удостоверението се намират на страница 128: НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 Нашите зали са нови и красиви. Очакваме Ви!

Изпратете ни запитване за цена за групово обучение, индивидуално обучение, изнесено, или на място при Вас:

Изпратете ни Запитване!

С Уважение,

Екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/437 38 85