Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Предстоящи Семинари / Присъствени обучения с кредити

стрес-проблеми-педагогически-кадри

Уважаеми колеги, 

каним Ви да се включите в обучението по Наредба 12 с придобиване на 1 педагогически (квалификационен) кредит както следва:

Тема на обучението: Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението 

 Дата: 13.01.2018 г.  /Събота/
 Място: гр.София, ул. "Трапезица" 4 /Центъра/
 Час: 9,30- 14,00

 Цена: 1 човек - 69 лв.   Над 3 човека - изпратете ни ЗАПИТВАНЕ

Read More

Уважаеми колеги, 
каним Ви да се включите в обучението по Наредба 12 с придобиване на 1 квалификационен кредит както следва:

Тема на обучението: Тренинг за Комуникативни Умения на Преподаватели

 Дата: 24.03.2018 г.  /Събота/

  Място: гр.София, ул. "Трапезица" 4 /Центъра/

 Час: 9,00- 14,00

 Цена: 1 човек - 69 лв.   Над 3 човека - изпратете ни ЗАПИТВАНЕ

Read More

Уважаеми колеги, 
каним Ви да се включите в обучението по Наредба 12 с придобиване на 1 педагогически кредит както следва:

Тема на обучението: Професионално учителско и детско портфолио

 Дата: 19.05.2018 г.  /Събота/

  Място: гр.София, ул. "Трапезица" 4 /Центъра/

 Час: 9,00- 14,00

 Цена: 1 човек - 69 лв.   Над 3 човека - изпратете ни ЗАПИТВАНЕ

Read More

Уважаеми колеги,
каним Ви да се включите в обучението по Наредба 12. Издаваме Сертификат с придобиване на 1 квалификационен кредит както следва:

Тема на обучението: 

Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда

 Дата: 17.02.2018 г.  /Събота/
 Място: гр.София, ул. "Трапезица" 4 /Центъра/
 Час: 9,30- 14,00
 Цена: 1 човек - 69 лв.   Над 3 човекаизпратете ни ЗАПИТВАНЕ

 

Read More

Уважаеми колеги, 
каним Ви да се включите в обучението по Наредба 12 с придобиване на 1 квалификационен кредит както следва:

Тема на обучението: Иновативни практики в образованието

 Дата: 21.04.2018 г.  /Събота/

  Място: гр.София, ул. "Трапезица" 4 /Центъра/

 Час: 9,30- 14,00

 Цена: 1 човек - 69 лв.   Над 3 човека - изпратете ни ЗАПИТВАНЕ

Read More

Уважаеми колеги, 
каним Ви да се включите в обучението по Наредба 12 с придобиване на 1 педагогически квалификационен кредит както следва:

Тема на обучението: Повишаване мотивацията за работа на учителите

 Дата: 23.03.2018 г.  /Събота/

  Място: гр.София, ул. "Трапезица" 4 /Центъра/

 Час: 9,00- 14,00

 Цена: 1 човек - 69 лв.   Над 3 човека - изпратете ни ЗАПИТВАНЕ

Read More