Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Иновативни училища

Разгледайте нашето предложение за примерно попълване на Формуляра за кандидатстване за Иновативно Училище.

Предлагаме Ви съдействие по внедряване на иновации по няколко от посочените области. Не изискваме заплащане.

Срок за кандидатстване: 31.01.2018 г.

Read More

За иновативни училища могат да бъдат определени всички държавни, общински и частни училища, които използват нови методи на преподаване, учебни програми и планове. 

ВИЖТЕ ОЩЕ: .

За иновативни училища могат да бъдат определени всички държавни, общински и частни училища, които използват нови методи на преподаване, учебни програми и планове.

Read More

За иновативни училища могат да бъдат определени всички държавни, общински и частни училища, които използват нови методи на преподаване, учебни програми и планове.

Read More

Разгледайте доклада "Преподаване и учене в дигиталната ера" на EU. Ще намерите чудесна информация как другите училища в Европа използват Новите технологии. Вижте идеи, които могат да помогнат конкретно на Вашето училище да бъде модерно, дигитално и иновативно! Вижте и за международната среща на UNESCO в Банско през 2017 г.

Вижте още: