Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

                            

Безплатни обучения с 1, 2 или 3 кредита за Учители. 

Изнесени, или в училище

Регистрирайте се, изберете тема

Обучения за учители: 1, 2 или 3 кредита

Уважаеми колеги,

Провеждаме лицензирани Обучения съгласно Наредба 12, с издаване на 1, 2 или 3 кредита и Луксозен Поименен Сертификат. Дистанционни, Присъствени или Изнесени обучения. Вижте Предстоящите обучения, или разгледайте всички теми.

2019/2020 уч.г: Иновативно Училище към МОН

Срок за кандидатстване за 2019/2020 уч.г: 31.01.2019г. Предлагаме безплатно съдействие при попълване на Формуляра за кандидатстване. Предлагаме интерактивен разработен софтуер за ученици от 1 - 12 клас, който отговаря на условието за Иновативност. IT Математика, Визуално програмиране и Интерактивен графичен дизайн.

Занимания по Интереси

Предлагаме ИНТЕРАКТИВНИ образователни игри. Те предизвикат ОГРОМЕН интерес сред децата, преподавателите и родителите. Нашите предложения са регистрирани и в системата на МОН за Избор: IT математика (1-4 кл), Интерактивен Графичен Дизайн(1-6 кл), Програмиране (1-12кл.)

Предстоящо събитие: Обучение по Наредба 12, с 1 квалификационен кредит

Няма снимки